Оголошення про захист ЗАДОРОЖНОГО АНДРІЯ ІВАНОВИЧА

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ЗАДОРОЖНИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Тема дисертації: 

СТРУКТУРА НАДЗЕМНОЇ ФІТОМАСИ БУКОВИХ І ЯЛИНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПОЛОНИНСЬКОГО ХРЕБТА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.02 – "Лісовпорядкування та лісова таксація"

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Гриник Георгій Георгійович, Національний лісотехнічний університету України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісової таксації та лісовпорядкування

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “21” квітня 2021 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Пастернак Володимир Петрович, Українського ордена «Знак пошани» науково- дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, м. Харків, провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів.

доктор сільськогосподарських наук, професор Василишин Роман Дмитрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, м. Київ, професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Last modified on Thursday, 08 April 2021 19:55

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper