Навчально-методичний відділ

f Salabay R

Керівник відділу
САЛАБАЙ Роман Григорович
доцент, кандидат технічних наук

Керівник відділу САЛАБАЙ Роман Григорович доцент, кандидат технічних наук

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, к. 22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(032) 258-42-56, (032) 258-41-68

Навчально-методичний відділ забезпечує планування, організацію та управління навчальною діяльністю університету, здійснює контроль якості та ефективності навчального процесу, веде облік і звітність з питань навчальної роботи, координує навчально-методичну роботу в університеті.

Навчально-методичний відділ є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і безпосередньо підпорядковується ректору, першому проректору з науково-педагогічної роботи та проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків.

У структуру навчально-методичного відділу входить сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Національного лісотехнічного університету України, метою якого є сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету в реалізації їх права на працю та забезпечення першим робочим місцем.

Штат навчально-методичного відділу:

kolektyv

 • керівник сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
  Кобзєв Микола Володимирович
 • провідний спеціаліст Самчук Галина Мар’янівна
 • інженери І категорії 
  Стецька Олександра Дмитрівна, 
  Стиранівська Дарія Львівна
 • інженери 
  Вицега Світлана Володимирівна 
  старші лаборанти 
 • Сухомлин Наталія Григорівна 
 • старший диспетчер Полянська Іванна Тадеївна
 • диспетчери 
  Новосельська Тетяна Анатоліївна 
  Борис Любов Миколаївна
 • Навчально-методичний відділ здійснює планування, організацію і контроль за навчальним процесом. Всю роботу навчальний відділ організує і проводить за дорученням ректорату. Відділ здійснює координацію роботи факультетів, ІЕЕ та кафедр із планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету та наказами ректора.

  Головним завданням навчального відділу є вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів. Для реалізації цього завдання відділ має досвідчених працівників.

  Перспективою у роботі відділу є визначення стратегічних напрямків роботи університету в контексті загальноєвропейського і світового освітньо-правового простору, реалізація Державної програми розвитку вищої освіти, впровадження положень Болонської декларації та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

  Навчально-методичний відділ здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, організації усіх видів практик, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету. Відділ готує звітні дані з питань своєї діяльності для Міністерства освіти і науки України та інших організацій і працює у тісній взаємодії з деканатами, інститутом екологічної економіки, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

 • Основні завдання, які вирішує відділ у своїй роботі: 
  - проведення моніторингу навчально-методичних видань та наукове і організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності університету; 
  - науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації навчального процесу; 
  - методичне і наукове забезпечення впровадження в університеті новітніх форм і методів навчання; 
  - проведення соціологічних досліджень з питань, пов’язаних з удосконаленням організації навчального процесу та змістом освіти; 
  - організація усіх видів практик студентів; 
  - методичне забезпечення та контроль усіх видів практик; 
  - організація роботи щодо працевлаштування студентів та випускників університету.
 • Основні зусилля діяльності навчально-методичного відділу спільно з кафедрами, іншими навчальними та адміністративними підрозділами університету зосереджено на розвитку змісту освіти та вдосконаленні організації навчального процесу з тим, щоб досягнути нового рівня підготовки випускників і прискорити входження України до Європейського освітнього простору, зберігши всі надбання національної вищої школи та доповнивши їх європейським досвідом.
Last modified on Friday, 02 July 2021 09:42

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper