Кафедра менеджменту та маркетингу

 

 

mm logo 1

 В. о. завідувача кафедри – Максимець Олена Віталіївна, доцент, кандидат економічних наук

 Заступник завідувача кафедри з наукової роботи – Кульчицька Евеліна Антоніївна, доцент, кандидат економічних наук

 

79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, навчальний корпус №1, каб. 409 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 тел. (032) 258 42 79

 https://mm.nltu.edu.ua/

 https://www.facebook.com/kafedramm

 https://www.instagram.com/kafedra.mm

maksymets olena

В. о. завідувача кафедри,
к.е.н, доцент
Максимець Олена Віталіївна

 

МІСІЯ – фундаментальна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих в науково-освітній простір менеджерів та маркетологів для організацій і підприємств будь-якої сфери бізнесу, що здатні реалізовувати свій творчий потенціал у прийнятті дієвих управлінських рішень із досягненням високих економічних результатів.

 

ПЕРЕВАГИ:

 • невимушена і творча атмосфера на заняттях;
 • зустрічі-тренінги із успішними випускниками і відомими менеджерами;
 • цікавий досвід перемог та участі у конкурсах, олімпіадах та конференція з фаху;
 • можливість проходити практику та стажування за кордоном;
 • брати активну участь у науково-дослідній роботі, результати якої доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також представляють на конкурсах науково-дослідних робіт молодих учених;
 • екологічно чистий та чудовий ботанічний сад для відпочинку;
 • гуртожиток та території затишного студмістечка у найкращому районі м. Львова

 

ПРІОРИТЕТИ:

 • забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців;
 • проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти;
 • формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Бакалавр:

 • 073 Менеджмент:
  • ОП - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • ОП - Менеджмент організації та адміністрування
  • ОП - Менеджмент (англомовна)
 • 075 Маркетинг:
  • ОП - Маркетинг

Магістр:

 • 073 Менеджмент:
  • ОП - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
  • ОП - Менеджмент організації та адміністрування,
  • ОП - Менеджмент

Форми навчання: денна, заочна, екстернат, друга вища освіта.

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, міжнародних, всеукраїнських та університетських форумах, а також у численних вебінарах та робочих зустрічах. До науково-комунікативних заходів також залучаються студенти.

За останні два роки викладачами кафедри видано 9 монографії, 4 навчальних посібники, 19 статей, які індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, таких як:  Scopus,  Web of science, Index Copernicus, а також понад 100 тез доповідей..

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Пенсильванським Університетом (Стейт Колледж, США), університетом Вашингтону (Сіетл, США), Шведським університетом сільськогосподарських наук (Уппсала, Щвеція), Baltic University Program (структурна одниця Uppsala Centre for Sustainable Development (Uppsala CSD) в Uppsala University, Швеція), Національним інститутом економічних досліджень (м. Батумі, Грузія), з Азербайджанським університетом кооперації (м. Баку, Азербайджан), Технічним університетом у м. Зволень (Technical University in Zvolen) (м. Зволень, Словаччина) та з Еберсвальдський університет сталого розвитку (м. Еберсвальде, Німеччина).

ДОСЯГНЕННЯ

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних програмах та проєктах.

Доцента Евеліну Кульчицьку внесено до списку міжнародних експертів дисертаційних робіт Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

Доцент Олена Максимець є науковим редактором (Academic Editor at Scientific Journal “Advances in Research”), рецензентом міжнародних наукових журналів (Open Journal of Forestry, British Journal of Economics, Management & Trade, Journal of Economics and Trade, Advances in Reasearch, Journal of Sientific Research and Reports, Asian Research Journal of Arts an Social Sciences).

Доцент кафедри Юлія Шведюк брала участь у міжнародному проєкті DAAD “Транснаціональні біосферні ліси – спільне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для запобігання конфліктам і сталого перетворення” і проходила наукове стажування в Центрі Еконіки та Менеджменту Екосистем Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) з 15 грудня 2021 р. до 15 лютого 2022 р. Науковий керівник проєкту – доктор П’єр Ібіш, професор факультету лісового господарства і охорони довкілля Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.

З 10 грудня 2021 р. по 10 березня 2022 р. доцент Андрій Головко пройшов стажування у рамках проєкту DAAD “Transnational Biosphere Forests – Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable transformation”. В результаті стажування проведено дослідження економічної діяльності у межах біосферного резервату Шорхай де Корін, зібрано матеріали для наукової публікації.

Доцент Надія Юрків впродовж 2021-2022 років була учасником міжнародного проекту “Joint Digital Future” в рамках Українсько-Німецької співпраці для підтримки викладання та навчання в сфері диджиталізації (DAAD). Даний проект передбачав навчальний курс “Green Project Development and Management” за участю НЛТУ України та Університету Сталого Розвитку м.Еберсвальде (Німеччина).

З 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року доцент Андрій Головко брав участь у проєкті “Українсько-німецька освітня мережа для цифрової трансформації екологічної освіти”ё (Ukrainian German Teaching Network for a Digital Transformation of Environmental Education), який фінансується у рамках програми Служби академічних обмінів Німеччини (DAAD) “Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи” (Ukraine digital: Ensuring academic success intimes of crisis).

Доцент кафедри Олена Максимець – стипендіат та експерт програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), стипендіат американсько-української програми WIRA (США) та програми Шведського інституту Swedish Institute (Швеція), співкоординатор гранту STINT (Швеція), учасник проекту S.A.I.L. від Baltic University Program (Швеція); М.Е. Матвеєв – стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD); Евеліна Кульчицька – учасник міжнародного проекту APIS (Італія); Іван Дідович – стипендіат програми ІАР університету PennState (США).

Кафедра менеджменту та маркетингу була утворена 28 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та кафедри менеджменту організацій і адміністрування.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності була створена у липні 1996 р. Свого часу її очолювали: доц., к.е.н. Мальський Р.З., доц., к.е.н. Вічевич А.М., проф., д.е.н. Туниця Т.Ю., доц., к.е.н. Матвеєв М.Е. За час функціонування кафедрою підготовлено понад 900 фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування була створена у жовтні 1945 року, як кафедра економіки і організації лісової промисловості. Кафедра неодноразово проходила реорганізації внаслідок чого змінювалась назва (кафедра економіки, організації і планування (1949), кафедра економіки, організації і планування лісової, деревообробної промисловості і лісового господарства (1955), кафедра економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства (1969), кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств (1993), кафедра менеджменту організацій і адміністрування (2014)).Завідувачами кафедри були: Писаревський С-Л.З., к.е.н. Полянський Є.В., к.е.н. Чекін В.П., доц., к.е.н. Оксанич Е.Я., доц. Борисова І.В., проф. д.е.н. Ільйов Л.І., доц., к.е.н. Кислова Т.А., проф., д.е.н. Туниця Ю.Ю., проф., д.е.н. Римар М.В., доц., к.е.н. Сенько Є.І., проф., д.е.н. Синякевич І.М., доц., к.е.н. Головко А.А. За час функціонування кафедрою підготовлено декілька тисяч фахівців з управління підприємствами лісового сектору економіки України.

 

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Менеджмет організацій і адміністрування

Богдан КИСІЛЬ – випускник 1990 року, спеціальність “Економіка лісового господарства та лісової промисловості”(073 “Менеджмент”), головний економіст Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства; начальник відділу лісових ресурсів Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Андрій ТУРКОЛЯК – випускник 1995 року, спеціальність “Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (073 “Менеджмент”), керівник відділу ресурсних, рентних платежів ДПА у Львівській області; керівник Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова (2006-2010); керівник Сокальської об'єднаної ДПІ Львівської області (2010-2016); заступник директора одного з найбільших автотранспортних підприємств області ТзОВ “Авто-Лайн” (2017 – до тепер); член виконавчого комітету Червоноградської міської ради (2020 – до тепер)

Олександр МАРИНЮК – випускник 1996 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, перший заступник міського голови м. Кременець; Кременецького району, Тернопільської області; займав керівні посади в Кременецькій податковій інспекції (1993-2000, 2002-2021); начальник Управління ПФУ в Кременецькому районі (2006-2021)

Федір  ПЕЛИНЬО – випускник 2004 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Директор ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”

Оксана ПАВЛІЩУК – спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Кандидат економічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України (Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства, Кафедра таксації лісу та лісового менеджменту)

Юрій ФЕДОРЕЦЬ – випускник 2004 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, успішний керівник приватного підприємства; депутат Яворівської міської ради;  працював в Антимонопольному Комітеті України

Оксана САКАЛЬ – випускниця 2005 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, доктор економічних наук, спеціальність “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища”, Національна академія наук України

Антон КОСОВСЬКИЙ – випускник 2005 року, спеціальність  073 “Менеджмент”, багаторічний керівник ДП “Рава-Руське лісове господарство” (Філія Рава-Руське лісове господарство ДП “Ліси України”); аспірант заочної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедри таксації лісу та лісового менеджменту. Тематика досліджень: “Продуктивність корінних деревостанів “Розточчя” залежно від ґрунтових умов”

Ігор ТРЕНИЧ – випускник 2006 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, головний лісничий, перший заступник генерального директора ОКС ЛГП “Галсільліс”

Микола КОЖУШКО – випускник 2007 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” , заступник селищного голови смт. Куликів очолює фракції ПП “Голос Жовква” та фракції ПП “Батьківщина Жовківщини”

Ігор ДИНЬКА – спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Менеджер із продажу та менеджер з логістики у ТОВ “Спектр - Агро” (2013 - до тепер)

Михайло ЯВОРСЬКИЙ – випускник 2016 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, бухгалтер АТК (2016); провідний інженер лісосічного фонду ДП “Турківське лісове господарство” (2021); інженер електронного обліку деревини ДП “Турківське лісове господарство” (2022); ДП “Самбірське лісове господарство” (тепер філія “Самбірське лісове господарство” ДП “Ліси України”)

Анастасія ДЕПʼЯК – випускниця 2018 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, інженер відділу міжнародних звʼязків НЛТУ України (2017-2021); організація і розвиток власної справи (з 2022)

Катерина МАТЮК (КОНАХ) – випускниця 2019 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, провідний економіст ДП “Любешівське лісомисливське господарство” (2018-2021); провідний інженер з підготовки кадрів ДП “Любешівське лісомисливське господарство” (тепер філія “Любешівське лісомисливське господарство” ДП “Ліси України”), (2021 - до тепер)

Діана КЛИМʼЮК –випускниця 2021 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, секретар-референт Регіонального центру АТ ПУМБ, фахівець відділу бізнесу фізичних осіб (2021); старший фахівець відділу бізнесу фізичних осіб (2022); головний фахівець з партнерського продажу (2023) АТ ПУМБ РЦ м. Львів.

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

k21

 

Last modified on Monday, 25 September 2023 08:52

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper