Кафедра менеджменту та маркетингу

 

mm logo 1

 Завідувачка кафедри – Максимець Олена Віталіївна, доцент, кандидат економічних наук

 Заступник завідувача кафедри з наукової роботи – Кульчицька Евеліна Антоніївна, доцент, кандидат економічних наук

 

79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, навчальний корпус №1, каб. 409 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 тел. (032) 258 42 79

 https://mm.nltu.edu.ua/

 https://www.facebook.com/kafedramm

 https://www.instagram.com/kafedra.mm

maksymets olena

Завідувачка кафедри,
к.е.н, доцент
Максимець Олена Віталіївна

 

МІСІЯ – фундаментальна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих в науково-освітній простір менеджерів та маркетологів для організацій і підприємств будь-якої сфери бізнесу, що здатні реалізовувати свій творчий потенціал у прийнятті дієвих управлінських рішень із досягненням високих економічних результатів.

 

ПЕРЕВАГИ:

 • невимушена і творча атмосфера на заняттях;
 • зустрічі-тренінги із успішними випускниками і відомими менеджерами;
 • цікавий досвід перемог та участі у конкурсах, олімпіадах та конференціях з фаху;
 • можливість проходити практику та стажування за кордоном;
 • активна участь у науково-дослідній роботі, результати якої доповідають на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також представляють на конкурсах науково-дослідних робіт молодих учених;
 • екологічно чистий та чудовий ботанічний сад для відпочинку;
 • гуртожиток та території затишного студмістечка у найкращому районі м. Львова

 

ПРІОРИТЕТИ:

 • забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців;
 • проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти;
 • формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Бакалавр:

 • 073 Менеджмент:
  • ОП - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  • ОП - Менеджмент організації та адміністрування
  • ОП - Менеджмент (англомовна)
 • 075 Маркетинг:
  • ОП - Маркетинг
 • 076 Підприємництво та торгівля:
  • ОП - Логістика

Магістр:

 • 073 Менеджмент:
  • ОП - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,
  • ОП - Менеджмент організації та адміністрування,
  • ОП - Менеджмент
 • 075 Маркетинг:
  • ОП - Маркетинг

Форми навчання: денна, заочна, екстернат, друга вища освіта.

 kafedra mm

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, міжнародних, всеукраїнських та університетських форумах, а також у численних вебінарах та робочих зустрічах. До науково-комунікативних заходів також залучаються студенти.

За останні два роки викладачами кафедри видано 9 монографій, 4 навчальних посібники, 19 статей, які індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, таких як Scopus,  Web of science, Index Copernicus, а також понад 100 тез доповідей.

IMG 2042

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Пенсильванським Університетом (Стейт Колледж, США), університетом Вашингтону (Сіетл, США), Шведським університетом сільськогосподарських наук (Уппсала, Швеція), Baltic University Program (структурна одниця Uppsala Centre for Sustainable Development (Uppsala CSD) в Uppsala University, Швеція), Національним інститутом економічних досліджень (м. Батумі, Грузія), з Азербайджанським університетом кооперації (м. Баку, Азербайджан), Технічним університетом у м. Зволень (Technical University in Zvolen, м. Зволень, Словаччина) та з Еберсвальдський університет сталого розвитку (м. Еберсвальде, Німеччина).

ДОСЯГНЕННЯ

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних програмах та проєктах.

Доцента Евеліну Кульчицьку внесено до списку міжнародних експертів дисертаційних робіт Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

Доцент Олена Максимець є науковим редактором (Academic Editor at Scientific Journal “Advances in Research”), рецензентом міжнародних наукових журналів (Open Journal of Forestry, British Journal of Economics, Management & Trade, Journal of Economics and Trade, Advances in Reasearch, Journal of Sientific Research and Reports, Asian Research Journal of Arts an Social Sciences).

Доцент кафедри Юлія Шведюк брала участь у міжнародному проєкті DAAD “Транснаціональні біосферні ліси – спільне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для запобігання конфліктам і сталого перетворення” і проходила наукове стажування в Центрі еконіки та менеджменту екосистем Університету сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) з 15 грудня 2021 р. до 15 лютого 2022 р. Науковий керівник проєкту – доктор П’єр Ібіш, професор факультету лісового господарства і охорони довкілля Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.

З 10 грудня 2021 р. по 10 березня 2022 р. доцент Андрій Головко пройшов стажування у рамках проєкту DAAD “Transnational Biosphere Forests – Cooperative learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable transformation”. В результаті стажування проведено дослідження економічної діяльності у межах біосферного резервату Шорхай де Корін, зібрано матеріали для наукової публікації.

Доцент Надія Юрків впродовж 2021-2022 років була учасником міжнародного проекту “Joint Digital Future” в рамках Українсько-Німецької співпраці для підтримки викладання та навчання у сфері диджиталізації (DAAD). Даний проект передбачав навчальний курс “Green Project Development and Management” за участю НЛТУ України та Університету Сталого Розвитку м. Еберсвальде (Німеччина).

З 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року доцент Андрій Головко брав участь у проєкті “Українсько-німецька освітня мережа для цифрової трансформації екологічної освіти”ё (Ukrainian German Teaching Network for a Digital Transformation of Environmental Education), який фінансується у рамках програми Служби академічних обмінів Німеччини (DAAD) “Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи” (Ukraine digital: Ensuring academic success intimes of crisis).

Окрім зазначеного вище, доцент кафедри Олена Максимець – стипендіат та експерт програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (США), стипендіат американсько-української програми WIRA (США) та програми Шведського інституту Swedish Institute (Швеція), співкоординатор гранту STINT (Швеція), учасник проекту S.A.I.L. від Baltic University Program (Швеція); Микола Матвеєв – стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD); Евеліна Кульчицька – учасник міжнародного проекту APIS (Італія); Іван Дідович – стипендіат програми ІАР університету PennState (США).

IMG 2042

Кафедра менеджменту та маркетингу була утворена 28 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та кафедри менеджменту організацій і адміністрування.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності була створена у липні 1996 р. Свого часу її очолювали: к.е.н., доц. Мальський Р.З., к.е.н., доц. Вічевич А.М., д.е.н., проф. Туниця Т.Ю., к.е.н., доц. Матвеєв М.Е. За час функціонування кафедрою підготовлено понад 900 фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування була створена у жовтні 1945 року як кафедра економіки і організації лісової промисловості. Кафедра неодноразово проходила реорганізації внаслідок чого змінювалась назва (кафедра економіки, організації і планування (1949), кафедра економіки, організації і планування лісової, деревообробної промисловості і лісового господарства (1955), кафедра економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства (1969), кафедра економіки і менеджменту лісових підприємств (1993), кафедра менеджменту організацій і адміністрування (2014). Завідувачами кафедри були: к.е.н. Писаревський С-Л.З., к.е.н. Полянський Є.В., к.е.н. Чекін В.П., к.е.н., доц. Оксанич Е.Я., к.е.н., доц. Борисова І.В., д.е.н., проф. Ільйов Л.І., к.е.н., доц. Кислова Т.А., д.е.н., проф. Туниця Ю.Ю., д.е.н., проф. Римар М.В., к.е.н., доц. Сенько Є.І., д.е.н., проф. Синякевич І.М., к.е.н., доц. Головко А.А. За час функціонування кафедрою підготовлено декілька тисяч фахівців з управління підприємствами лісового сектору економіки України.

 

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Менеджмет організацій і адміністрування

Богдан КИСІЛЬ – випускник 1990 року, спеціальність “Економіка лісового господарства та лісової промисловості”(073 “Менеджмент”), головний економіст Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства; начальник відділу лісових ресурсів Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства.

Андрій ТУРКОЛЯК – випускник 1995 року, спеціальність “Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (073 “Менеджмент”), керівник відділу ресурсних, рентних платежів ДПА у Львівській області; керівник Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова (2006-2010); керівник Сокальської об'єднаної ДПІ Львівської області (2010-2016); заступник директора одного з найбільших автотранспортних підприємств області ТзОВ “Авто-Лайн” (2017 – до тепер); член виконавчого комітету Червоноградської міської ради (2020 – до тепер)

Олександр МАРИНЮК – випускник 1996 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, перший заступник міського голови м. Кременець; Кременецького району, Тернопільської області; займав керівні посади в Кременецькій податковій інспекції (1993-2000, 2002-2021); начальник Управління ПФУ в Кременецькому районі (2006-2021)

Федір  ПЕЛИНЬО – випускник 2004 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Директор ДП “Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр”

Оксана ПАВЛІЩУК – спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Кандидат економічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України (Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства, Кафедра таксації лісу та лісового менеджменту)

Юрій ФЕДОРЕЦЬ – випускник 2004 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, успішний керівник приватного підприємства; депутат Яворівської міської ради;  працював в Антимонопольному Комітеті України

Оксана САКАЛЬ – випускниця 2005 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, доктор економічних наук, спеціальність “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища”, Національна академія наук України

Антон КОСОВСЬКИЙ – випускник 2005 року, спеціальність  073 “Менеджмент”, багаторічний керівник ДП “Рава-Руське лісове господарство” (Філія Рава-Руське лісове господарство ДП “Ліси України”); аспірант заочної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедри таксації лісу та лісового менеджменту. Тематика досліджень: “Продуктивність корінних деревостанів “Розточчя” залежно від ґрунтових умов”

Ігор ТРЕНИЧ – випускник 2006 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, головний лісничий, перший заступник генерального директора ОКС ЛГП “Галсільліс”

Микола КОЖУШКО – випускник 2007 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування” , заступник селищного голови смт. Куликів очолює фракції ПП “Голос Жовква” та фракції ПП “Батьківщина Жовківщини”

Ігор ДИНЬКА – спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, Менеджер із продажу та менеджер з логістики у ТОВ “Спектр - Агро” (2013 - до тепер)

Михайло ЯВОРСЬКИЙ – випускник 2016 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, бухгалтер АТК (2016); провідний інженер лісосічного фонду ДП “Турківське лісове господарство” (2021); інженер електронного обліку деревини ДП “Турківське лісове господарство” (2022); ДП “Самбірське лісове господарство” (тепер філія “Самбірське лісове господарство” ДП “Ліси України”)

Анастасія ДЕПʼЯК – випускниця 2018 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, інженер відділу міжнародних звʼязків НЛТУ України (2017-2021); організація і розвиток власної справи (з 2022)

Катерина МАТЮК (КОНАХ) – випускниця 2019 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, провідний економіст ДП “Любешівське лісомисливське господарство” (2018-2021); провідний інженер з підготовки кадрів ДП “Любешівське лісомисливське господарство” (тепер філія “Любешівське лісомисливське господарство” ДП “Ліси України”), (2021 - до тепер)

Діана КЛИМʼЮК –випускниця 2021 року, спеціальність “Менеджмент організацій і адміністрування”, секретар-референт Регіонального центру АТ ПУМБ, фахівець відділу бізнесу фізичних осіб (2021); старший фахівець відділу бізнесу фізичних осіб (2022); головний фахівець з партнерського продажу (2023) АТ ПУМБ РЦ м. Львів.

 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Марія МУЛЯВА – випускниця 2000 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Співзасновниця та виконавчий директор логістичної компанії GTL, колекціонер старовинного українського строю

Лідія КОВАЛЬ випускниця 2001 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, BNP Paribas CIBBNP Paribas CIB, Nordic DDO/ E2E Business Group Coordinator, Stockholm, County, Sweden, Head Of Cash Management and Customer Service Corporate Banking, BNP Paribas 2017-2019, Kyiv (Ukraine)

Володимир КОВАЛИШИН – випускниця 2001 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, к.е.н., доцент, автор понад 30 наукових праць; провідний аудитор, тренер з лісової сертифікації FSC і PEFC, аудитор ISO9000, менеджер проектів з лісової сертифікації ІП СЖС Україна

Дмитро ТРОЦЬ – випускник 2001 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Сертифікований бізнес-коуч, комерційний директор міжнародної компанії, засновник і власник двох бізнесів, бігун та ультра марафонець (100 км), бренд амбасадор міжнародної компанії, волонтер

Андрій БАБКІН – випускник 2002 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Креативний продюсер та креативний фандрейзер; Фонд “ЖИТТЄЛЮБ” / “ENJOYING LIFE” Foundation (2021 - до тепер), продюсер Проекту ГРА В ДОВГУ (Nov 2020 - до тепер), Voices_U Voices_U. (Apr 2022 - Apr 2023), Фонди, Chief Brand Officer (2020-2022), AIR Media, Senior Creative Producer (Aug 2018-Mar 2020)

Андрій МАКСИМЕЦЬ – випускник 2002 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Генеральний директор Фенікс Контакт Україна, Phoenix Contact Ukraine (2016 – до тепер), AEG  Power Solutions, Managing Director Ukraine (2013-2016), The Goodyear Tire & Rubber Company, Area Sales Manager Area, Business Analyst, Ukraine & Moldova, Export Manager (Aug 2009 - Nov 2011), Roto Frank Roof Windows, Export Manager (Feb 2006 - Feb 2007), Lafarge Gypsum, Sales Manager Ukraine, Export Sales Specialist (Feb 2004 - Feb 2006)

Людмила ГРИНИШИН (ВОЛОЧІЙ) – випускниця 2002 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”,

Працює в сімейному бізнесі з продажу меблів та матраців провідних українських та європейських виробників (ТМ Венето і ТМ Андерсен).

Валентина ІВАНИЦЬКА – випускниця 2003 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, HR administrator в компанії Nestle (2015-2022), Time & Attendance Coordinator в компанії Johnson & Johnson (Zug, Switzerland) (2022)

Ольга МУХА (ПРУСАК) – випускниця 2004 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Заступник директора Департаменту роботи з фізичними особами АТ “КРЕДОБАНК”, Deputy Director, Department of individual clients (2010 - до тепер), Business analysis, Corporate Trainer, Trainer for staff, Head of Devision, Department of real estatefinancing, coordination of region departments, analysis loans project of individuals clients, Deputy Head Of Division (2005-2010)

Юліана ВОЙЦІХОВСЬКА (СЕРГЕЄВА) – випускниця 2004 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Senior Quality Assurance Engineer, KnubiSoft (2023-до тепер), SoftServe, Senior Quality Assurance Engineer

Олена БУЧОК (БІЛАНИНЕЦЬ) – випускниця 2004 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Gyor, Hungary. Certificate in Risk Management and Credit Principles. New York Institute of Finance (January 2021), International REFA Controller. Sämling Üzleti Oktatási Központ. Угорщина (2022-2023), Controller. BOS Plastics Systems Hungary Bt.  Дьорлодомейр, Угорщина (2021-до тепер), Аналітик з кредитного контролю, Tesco Global Zrt.  м. Дьор, Угорщина (2017-2021), Kaktus Ajándék Kft. м.Дьор, Угорщина (2015-2016), Головний бухгалтер, начальник фінансового відділу, провідний контролер-ревізор, провідний економіст, заступник керівника відділення “Укргазбанку”, старший бухгалтер, спеціаліст з маркетингу (2004-2015)

Андріан ПРОКІП – випускник 2005 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Доктор економічних наук, експерт-аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього

Христина ЗАМУЛА – випускниця 2006 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, українська політикиня; депутат Кам'янка-Бузької районної (2015) та Новояричівської селищної (2020) рад. Голова Кам'янка-Бузької РДА (грудень 2019 - березень 2021) та Львівської РДА (від лютого 2021)

Тетяна ДУМИН (БУГАЄНКО) – випускник 2006 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Керівник адміністративно-господарської служби АТ “Галичфарм”, корпорації “Артеріум”. Під її керівництвом  служба, що налічує понад 50 працівників, щоденно забезпечує безперебійну роботу фармацевтичного підприємства. За час роботи реалізовано десятки інфраструктурних проектів, покликаних покращити життя та  побут працівників підприємства

Ольга НИКОЛИШИН – випускниця 2008 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Менеджер з експорту готової продукції на Львівському АТ “Іскра”

Марія ТЕРНОВСЬКА – випускниця 2008 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Працює в ІТ компанії TechMagic

Олег ПАВЛОВСЬКИЙ – випускник 2009 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Працював на різних посадах в Адміністрації Президента України,  Національному банку України., На даний час - Радник Патронатної служби Міністерства фінансів України.

Світлана ПИЛИПЕНКО – випускниця 2009 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Працювала на посаді інженера з експорту у Чигиринському лісовому господарстві, на посаді провідного бухгалтера; голова профспілки лісгоспу та випускницею програми Open World

Оксана ЦІСІНСЬКА – випускниця 2009 року, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, аудитор-аналітик (2003-2006); провідний інженер сектору проблем транскордонного співробітництва ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”, головний бухгалтер ГО “Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції”, проект-менеджер ГО Центр громадських ініціатив, м. Львів; менеджер із зв’язків з громадськістю ПрАТ Концерн Хлібпром, спостерігач ВГО “Громадянська мережа “Опора” (2011-2018), головний спеціаліст відділу промоції міста, управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту Львівської міської ради (2019-2022), т.в.о. заст. начальника відділу персоналу та нагород апарату ЛОДА, асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту НУ “Львівська політехніка” (2022 – до тепер)

Юрій ЦІГУШ – випускник 2011 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Specialist in Financial Markets in W8 Shipping Ukraine – міжнародний оператор доставки авто з США з 15-ти річною історією по всьому світу; на посаді Director of Business Development у Украина ищет стартапы, м. Київ  (2015-2016); на посаді Financial Analyst and Trainer у FIBO Group (2014-2015), на посаді Specialist in Financial Markets у XDirect CIS Group (2014-2014); на посаді Junior Analyst у CIVITTA (2013-2014); на посаді Sales Manager у WELTRADE (2013-2013); раніше – на посаді Seafreight Forwarding у Kuehne + Nagel

Ольга ВІТАК – випускниця 2011 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Начальник відділу постачання у ПАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”

Лідія ГОРАК (РАВЛІВ) – випускник 2011 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, керівник відділу ведення державного реєстру виборців Стрийської РДА, у Стрийській районній військовій адміністрації (2022-до тепер); провідний спеціаліст з надання послуг у Мостиському центрі зайнятості (2011-2021)

Ольга КУЛЬПІН  – випускниця 2011 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Lead Business Analyst у EPAM, Ontario (Canada) (2022); Lead Business Analyst у EPAM Ukraine (2020-2022); Senior Business Analyst у Innovecs Ukraine, Київ (2019); Business Analyst у Astound Commerce Careers; Miratech, DIO-soft (2016)

Наталя ЯЦУК – випускниця 2012 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, секретар в ІТ компанії SoftServe, Travel Manager та Visa and Legalization Manager (з 4 курсу); Corporate Travel Manager у Symphony Solutions, IT Recruiter (2019)

Вадим КАЛІНІН – випускник 2012 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, співвласник та керівник супермаркетів Mix Markt Lombardia SRL, мережі етнічних супермаркетів “Mix Markt” навколо Мілану (2021-до тепер); Станом на сьогодні нараховуються три супермаркета Mix Markt Lombardia SRL за адресами: Lissone viale della Repubblica 113; Sesto San Giovanni viale Giacomo Matteotti 191; Cesano Boscone via Milano 38/a

Валентина СОЛОВОНЮК – випускниця 2013 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Сертифікований PMP® (Project Management Professional) та менеджер проектів у сфері SSC/GBS (Shared Services Center / Global Business Services). Philips, Transition Manager, Польща (2020 – дотепер); Nestle Business Services Europe – (Transition Project Specialist / Middle Project Manager) in Global Transition team (2017-2020); CRH (Сemark) – економіст, Україна (2016-2013)

Олег КАЛНИК – випускник 2015 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Експерт в напрямку постачання в гуманітарній сфері/Supply Chain professional in the humanitarian field; Керівник відділу закупівель в Інтернешнал Реск’ю Коммітті Інк./Senior Procurement Manager/Head of procurement at International Rescue Committee Ink. (2022 - до тепер)

Юлія МАГЕРА (БОРИС) – випускниця 2016 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, LaSoft, бізнес-аналітик (2021 - до тепер); Координатор по Західному регіону, Sales and Marketing (2020-2021); CIKLUM, Support  Specialist/Team Lead (2019-2020); PHILIP MORRIS UKRAINE, Sales and Distribution (2015-2019)

Софія КОЛІСНИК – випускниця 2018 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Design Operations Manager, компанія eDreams, Барселона, Іспанія (2022 - до тепер); Design Functional Manager, компанія SoftServe, Львів, Україна (2018-2022); People Operations Manager, компанія QubiTronic, Бостон, США (2019 - до тепер)

Святослав РІПЕЙ – випускник 2020 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” ТОВ “ЛЕОПЛИТ”, менеджер з оптової торгівлі

Богдан ФЕДИШ – випускник 2021 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, менеджер зовнішньоекономічної діяльності АТ “Кохавинська паперова фабрика”

Іванна ШЕВЧЕНКО – випускниця 2020 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Accounting Assistant  Miatech Inc. Clackamas, OR, Сполучені Штати Америки.

Маріанна МАТВІЙЧУК – випускниця 2022 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Працює на посаді Project Coordinator at Ukraine Digital project: Securing academic success in times of crisis в Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) Німеччина (2023)

Олександр КОСМІНСЬКИЙ – випускник 2022 року, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, керівник об’єктної дистрибуції компанії “Фомальгаут-Полімін”

 

 

Last modified on Tuesday, 21 May 2024 08:30

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper