Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів

QIP Shot Screen 0171

 Завідувач кафедри ТЛСіДБВ, к.т.н. доцент Ференц Олег Богданович

 

 м.Львів, вул. Залізняка, 11

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tlsdbv.nltu.edu.ua

ferens

Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент
Ференц Олег Богданович

Кафедра здійснює підготовку фахівців:

За освітньо-професійними програмами спеціальності 187  "Деревообробні та меблеві технології".

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання):

Магістр:

PhD (аспірантура):

Кафедра створена у 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (ТЛ,С і ДБВ) утворена 1 липня  2011 року. Першим завідувачем кафедри став один з ініціаторів її створення директор Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну проф. д.т.н. Максимів В.М.

На кафедрі є належно оснащена навчально-лабораторна база: спеціалізовані лабораторії та класи для виконання лабораторних та практичних робіт, функціонує створена силами кафедри та за підтримки ректорату університету навчально-виробнича лабораторія на базі обладнання австрійської фірми «Felder». Працює парк технологічного обладнання та інструменту для механічного оброблення деревини. Встановлене обладнання дає змогу покращувати практичну підготовку студентів, виконувати елементи навчальних та наукових досліджень студентами, магістрами, аспірантами та викладачами кафедри, виготовляти взірці, макети і виконувати практичні роботи.

Сьогодні навчально-виховний процес на кафедрі ТЛС і ДБВ забезпечують 7 висококваліфікованих викладачів, з них 1 професор, 5 доцентів, кандидатів технічних наук та 1 асистент.

 За останні 10 років на кафедрі захищено одна докторська та 6 кандидатських дисертацій.

Основні напрямки наукової і науково-технічної діяльності кафедри відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України, зокрема проводяться дослідження за такими пріоритетними напрямками:

  1. Інформаційні та комунікаційні технології.
  2. Енергетика та енергоефективність.

Для реалізації напрямків наукової і науково-технічної діяльності в межах кафедральної наукової тематики «Розроблення ресурсоощадних технологій пилопродукції, столярних та дерев’яних будівельних виробів» (керівник: докт. техн. наук, проф. Маєвський В.О.) виконуються актуальні науково-дослідні роботи та завдання.

Last modified on Thursday, 08 April 2021 06:26

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper