Вчена рада

vchenyi_sekretar

ВАНІВСЬКА Ольга Іванівна
кандидат філологічних наук, доцент 

 Ольга Іванівна ВАНІВСЬКА
 учений секретар

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103, к.29

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.nltu.edu.ua

 CV учений секретар

 

 

Вчена рада є колегіальним органом управління НЛТУ України, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора університету  протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

Учений секретар:
Співпрацює з адміністрацією, структурними підрозділами та співробітниками університету.
Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування.
Готує проєкти планів роботи Вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих Вченою радою рішень.
Розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань.
Аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.
Забезпечує організацію роботи Вченої ради, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд Вченої ради; повідомляє членам Вченої ради і запрошеним про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше, ніж за день до його проведення.
Забезпечує ведення діловодства з питань роботи Вченої ради та ректорату.
Формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.

Last modified on Monday, 10 June 2024 13:08

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper