Лабораторія молекулярно-генетичних маркерів деревних рослин

lab1Лабораторію молекулярно-генетичних маркерів деревних рослин на базі НЛТУ України було створено у 2001 році. В лабораторії працюють: доктор біологічних наук, професор кафедри лісівництва Гут Р.Т.; 2 кандидати біологічних наук - старший науковий співробітник Ковальова В.А. та науковий співробітник Юсипович Ю.М. ; науковий співробітник Груник Н.І. та аспірант кафедри лісівництва Шаловило Ю.І.

Напрямками фундаментальних досліджень лабораторії є вивчення генетичної структури популяцій основних лісотвірних порід на заході України та з’ясування молекулярних механізмів стійкості деревних порід до фітопатогенних мікроорганізмів.

 

 

 

 

 

Основні результати досліджень:

 • вивчено генетичну структуру гірських і рівнинних ценопопуляцій сосни звичайної заходу України за допомогою мікросателітного аналізу хлоропластної ДНК;
 • отримано препарати природних і рекомбінантних антимікробних пептидів сосни звичайної: дефензин (PsDef1) та ліпід-трансферний протеїн (PsLTP1) із високою активністю щодо фітопатогенних грибів та бактерій;
 • клоновано і секвеновано 6 генів дефензинів сосни PsDef1-4, PsDef5.1-5.2 та ген ліпід-трансферного протеїну PsLTP1;
 • вивчено профілі експресії генів дефензинів та ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної у процесі онтогенезу та за дії фітогормонів і фітопатогенних мікроорганізмів;
 • виявлено абіотрчні та біотичні чинники, які регулюють експресію патоген –індукованих генів сосни звичайної;
 • розроблено методику молекулярної діагностики основних фітопатогенів сосни звичайної грибної та бактеріальної етіології.

                       lab2 lab3

Лабораторія підтримує тісні зв’язки із Інститутом молекулярної біології і генетики НАНУ, Лондонським університетом (Лондон, Англія), Бидгошським університетом (Бидгош, Польща), Науково-дослідним інститутом лісового господарства Польщі (IBL, Варшава), Білоруським державним університетом (Мінськ, Республіка Білорусь) та Університетом м. Кордоби (UCO, Іспанія).

lab4

За результатами досліджень на базі лабораторії молекулярно-генетичних маркерів деревних рослин було здійснено ряд публікацій:

 1. Nоwакowska J. Zróżnicowanie genetyczne wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestrys L.) z pogranicza polskiego i ukraińskiego na podstawie analizy mitochondrialnego DNA / J. Nоwакowska, R. Gout, Yu. Verbovytska [і dr.] // Leśne Prace Badawcze. – 2005. – № 2. – S. 141–147.
 2. Gout R., Kovalyova V. Inhibition of growth of the phytopathogenic organisms by Scots pine (Pinus sylvestris L.) defensin // Sylwan. – 2008. – 152. – № 8. –P. 54–58.
 3. Юсипович Ю.М., Гут Р.Т., Ковальова В.А. Вплив фітопатогенних грибів Heterobasidion annosum та Fusarium oxysporum на рівень експресії дефензинів в проростках Pinus sylvestris та Picea abies // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук-техн. праць. — Львів: НЛТУ України. — 2008. — Вип. 18.7. — С. 123—127.
 4. Ковальова В. А. Молекулярне клонування та характеристика дефензину 2 сосни звичайної / В. А. Ковальова, Р. Т. Гут // Цитология и генетика. – 2008. – Т. 42, № 6. – С. 55–60.
 5. Kovaleva V., Kiyamova R., Cramer R., Krynytskyy H., Gout I., Filonenko V., Gout R. Purification and molecular cloning of antimicrobial peptides from Scots pine seedlings // Рeptides.– 2009.– 30. – №12. —Р.2136-43.
 6. Kovaleva V., Krynytskyy H., Gout I., Gout R. Recombinant expression, affinity purification and functional characterization of Scots pine defensin 1. Appl Microbiol Biotechnol. – 2011. – 89. – № 4. – P. 1093-1101.
 7. Гут Р.Т. Особливості експресії генів дефензинів у різних органах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / Р.Т. Гут, Ю.М. Юсипович, В.А.Ковальова // Наук. праці ЛАН України : Зб. наук. праць– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 9. – С. 86–89.
 8. Груник Н.І. Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну в органах сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / Н. І. Груник, В. А. Ковальова, Р. Т. Гут // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6., № 2, – С. 5-
 9. Юсипович Ю.М. Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (FR.) BREF. S. STR.) методом полімеразно-ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А.Ковальова, Р.Т. Гут // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 43–49.
 10. Шаловило Ю.І. Реакція рослин Pinus sylvestris L. при взаємодії з бактеріями родів Bacillus, Paenibacillus та Pseudomonas / Ю.І. Шаловило, В.А. Ковальова, Р.Т. Гут, Ю.М. Горовик, О.Л. Лагоненко, А.М. Євтушенков // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 62-70.
 11. Dzialuk A, Czarnecki А, Gout R, Filipiak M. Origin of silver fir (Abies alba Mill.) from Osusznica Forest District revealed by cytoplasmic DNA markers – refugium of Sudety fir in Pomerania? Sylwan. 2013; 157(2):139-48.
 12. Kovaleva V. Analysis of tyrosine phosphorylation and phosphotyrosine-binding proteins in germinating seeds from Scots pine / V. Kovaleva, R. Cramer, H. Krynytskyy, I. Gout, R. Gout //Plant Physiol.Biochem. – 2013. – 67. – P. 33–40.
 13. Юсипович Ю.М. Определение границ скрытого заражения деревьев в очаге корневой губки в древостое сосны обыкновенной / Ю.М. Юсипович, В.А. Ковалëва, Р.Т. Гут // Труды БГТУ. – 2013. –Т.1. – С.256 -261.
 14. Груник Н.І. Особливості експресії гена ліпід-трансферного протеїну сосни звичайної при інфікуванні сіянців кореневою губкою / Н. І. Груник, В. А. Ковальова, Р. Т. Гут //Вісник ХНАУ. Серія біологія – 2013. – Т. 3(30), – С. 56-60.
 15. Dzialuk A, Chybicki I, Gout R, Mączka T, Fleischer P, Konrad H, et al. No reduction in genetic diversity of Swiss stone pine (Pinus cembra L.) in Tatra Mountains despite high fragmentation and small population size. Conserv Genet. 2014;15(6):1433-45
 16. Ю. І. Шаловило, Ю. М. Юсипович, В. А. Ковальова, Р. Т. Гут Вплив фітогормонів на експресію генів дефензинів сосни звичайної // Біологічні студії. – 2015. – Т. 9, № 1, – С. 15-24 
 17. V.A. Kovaleva , Y.I. Shalovylo, Y.N. Gorovik , A.L. Lagonenko, A.N. Evtushenkov,   R.T. Gout Bacillus pumilus – a new phytopathogen of Scots pine – Short Communication //JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 61, 2015 (3): 131–137
 18. N.I. Hrunyk, Yu.M. Yusypovych, V.A. Kovaleva,. R.T. Gout. Heterobasidion annosum root rot infection development in Scots pine and evaluation of the expression levels of lipid transfer protein and defensins in infected tissues // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 25-32.
 19. Юсипович Ю.М. Діагностика грибів роду Fusarium у сіянцях сосни звичайної методом полімеразно-ланцюгової реакції / Ю.М. Юсипович, В.А.Ковальова, Р.Т. Гут // Наук. праці ЛАН України : Зб. наук. праць – Львів. – 2015. – Вип. 13. – С. 55-58.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper