Оголошення про захист ГАЛЕВИЧ ОКСАНИ ЄВГЕНІЇВНИ

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ГАЛЕВИЧ ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА

Тема дисертації: 

БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОСЛИННИХ КОМПОЗИЦІЙ ПЛОСКИХ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ ЕКСТЕНСИВНОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ м. ЛЬВОВА)

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська,  06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Сорока Мирослава Іванівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «28» вересня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Західноукраїнський національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри агрономії, екології та агроінженерії

доктор сільськогосподарських наук, професор Фучило Ярослав Дмитрович, Малинський лісотехнічний коледж Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Last modified on Thursday, 16 September 2021 17:00

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper