Оголошення про захист МАЦЯХ ІРИНИ ПАВЛІВНИ

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МАЦЯХ ІРИНА ПАВЛІВНА

Тема дисертації: 

ІНВАЗІЙНІ ПАТОГЕНИ В ЛІСАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «28» грудня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор, Мєшкова Валентина Львівна, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, головний науковий співробітник лабораторії захисту лісу

доктор біологічних наук, професор, Третяк Платон Романович, КВНЗ «Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства і туризму» Івано-Франківської облради, завідувач сектору практик

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Last modified on Friday, 17 December 2021 17:17

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper