Оголошення про захист ЛАЗАР ОЛЕНА ДМИТРІВНА

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лазар Олена Дмитрівна, керівник гуртка « Селекція та генетика» Рівненської малої академії учнівської молоді

Тема дисертації: 

Успадкування ознак росту та репродукції потомствами плюсових дерев сосни звичайної в Рівненській області

Вид дисертації, спеціальність: 

Кандидатська,  06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Волосянчук  Роман Тарасович, експерт ГО «Екосфера» з питань лісів та охорони довкілля

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «20» жовтня 2023 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Національний університет «Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і  науки України, професор кафедри аграрних технологій і лісового господарства  

кандидат сільськогосподарських наук Вишневський Анатолій Васильович, Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України,  декан факультету лісового господарства та екології

Енергія електрична Львів Автореферат
Енергія електрична Львів Дисертація
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів  Облікова картка дисертації    
 Енергія електрична Львів Висновок    
  онлайн трансляція
Last modified on Friday, 20 October 2023 11:32

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper