Оголошення про захист ВІТЕНКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ВІТЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ РЕПРОДУКЦІЇ І КУЛЬТИВУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ MORUS ALBA L. В УКРАЇНІ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник
(консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович, Уманський національний університет садівництва, завідувач кафедри лісового господарства.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “11” травня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Олексійченко Надія Олександрівна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, завідувач кафедри ландшафтного проектування та садово-паркового мистецтва.

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гайда Юрій Іванович, Західноукраїнський національний університет, професор кафедри агрономії, екології і агроінженерії.

доктор сільськогосподарських наук, професор Геник Ярослав Вячеславович, Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Last modified on Friday, 30 April 2021 16:17

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper