Міжнародні гранти на проекти

Міжнародні програми, фонди та організації, які фінансують наукові/освітні/молодіжні проекти

Технічна інформація до заявок:

PIC Number - 994 667 683

Organization ID - E10185623

Попередня співпраця: перелік-університетів партнерів на сайті за посиланням. 

Узгодження змісту проектних заявок на етапі подання заявок відбувається відповідно до Положення про порядок реалізації міжнародних проєктів та управління ґрантами в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”. 

На етапі подання проектних заявок у рамках міжнародних науково-технічних чи освітніх програм за участі Університету змістова, фінансова та технічна частини проектної заявки узгоджується з відповідними підрозділами та керівництвом Університету відповідно до сфери їхньої відповідальності, а саме:

  • змістова частина проекту – навчально-методичний відділ та проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків (проєкти освітньої, гуманітарної, виховної та культурної спрямованості), науково-дослідна частина та проректор з наукової роботи (наукові проєкти);
  • фінансова частина проекту – бухгалтерія (бюджет та кошторис проекту);
  • технічна частина проекту – відділ міжнародних зв’язків (відповідність проекту конкурсним вимогам, емейл - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Зверніть увагу, що актуальна інформація про двосторонні конкурси науково-дослідних проектів у межах міжурядових угод, які адмініструє Міністерство освіти і науки України, розміщена на сайті Міністерства за посиланням.

Міжнародні фонди, програми та організації – грантодавці

Галузі знань/пріоритети

Вимоги щодо участі

Деталі/процедура подання заявки

Посилання на джерело/ Додаткові уточнення

Гранти Вишеградського фонду, Visegrad+ Grants 

7 пріоритетів:

- освіта та розбудова спроможності освіти

- інновації, НДДКР, підприємництво

- демократичні цінності та ЗМІ

- державна політика та інституційне партнерства

- регіональний розвиток, навколишнє середовище та туризм

- соціальний розвиток

- культура

- Підтримка може надаватися проектам, в яких беруть участь суб’єкти зі щонайменше 3 країн V4 та 1 країни Східного партнерства (наприклад, університети з Чехії, Польщі, Словаччини та України).

- Заявки приймаються три рази на рік – 1 лютого, 1 червня та 1 жовтня.

- Максимальна тривалість – 18 міс

- Відповідність заявки  одному з 7 пріоритетів

- Заявниками можуть університети, науково-дослідні інститути або компанії, якщо йдеться про неприбутковий проект

Процес подання заявки відбувається онлайн.

Шаблон заявки за посиланням

У заявці вказується: інформація про координатора та партнерів, обгрунтування їх участі, ціль проекту та цільові групи, результати, основні заходи, план поширення результатів, заплановані витрати.

Підтримані проекти за посиланням.

https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 

Проект V4GU за участю університету
https://nltu.edu.ua/index.php/mizhnarodni-proekty 

Гранти від «Дому Європи»
Програма Університетські обміни «САМ Україна» 

- всі галузі знань 

Будь-який ЗВО в Україні, визнаний МОН, який брав участь у програмі Erasmus + впродовж останніх п'яти років, а тому має і може підтвердити наявність коду

ідентифікації учасника (PIC) та / або ідентифікацію організації (OID).

Заявки приймаються раз у рік (квітень).

Освітній проект. Фінансується обмін студентами-бакалаврами між двома університетами з різних регіонів країни на відстані понад 200 км один від одного.

Відшкодовується адміністративні витрати партнерів та оплачується проїзд, проживання і щоденні витрати студентів. 

Програма розроблена за погодження Міністерства освіти й науки України.

Подання заявки онлайн після реєстрації 

Шаблон заявки 2021 р. за посиланням.

https://houseofeurope.org.ua/ 

З одного ЗВО обмеження кількості заявок на конкурс!
Узгоджувати з ВМЗ для уникнення дискваліфікації заявок!

Фонд Фольксваген 

інженерні, соціальні, аграрні, гуманітарні науки

вимоги щодо участі визначаються конкретною ініціативою,

подання заявок – у рамках відкритих конкурсів

наукові, освітні та культурні проєкти за участю дослідників з різних країн

Всі ініціативи:
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our
-funding-portfolio-at-a-glance

Ініціатива «Штучний інтелект і суспільство майбутнього»(Artificial Intelligence and the Society of the Future) 
- інженерні, соціальні,
- гуманітарні науки

Вид фінансування: науково-дослідні проекти

- до 1,5 млн. євро всього

- до 4 років

- для консорціуму дослідників на різних етапах кар’єрного росту; 

- можлива міждисциплінарна робоча група, інтегративний дослідницький підхід, що поєднує технічні та соціальні науки


Процес подання поетапно, до 16 міс.

Науково-дослідний проект.

Процес подання поетапно:

«Етап планування». Подається короткий опис проекту (3 стор., резюме дослідників та бюджет). Фонд пропонує можливість подати заявку на «грант на планування» тривалістю від дев'яти до дванадцяти місяців та максимальною сумою фінансування 150 000 євро. Цей етап призначений для того, щоб забезпечити кваліфікований склад команди проекту, визначити тему проекту, підготувати, а також сформулювати повну пропозицію (повний грант).

«Етап подання повної заявки». Заявки, які пройшли попередній етап, подаються заново - 5 сторінок опису, резюме, бюджет, робочий план. Після попереднього відбору по критерію наукової якості, формується опис заявки обсягом 10 стор., розгорнуті резюме, бюджет, робочий план.

Заявки подаються онлайн після реєстрації на сайті.

Зразки опису проектів за посиланням, обрати Project search та вказати назву ініціативи.

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/artificial-intelligence-and-the-society-of-the-future

Щодо реєстрації на сайті Фонду:
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/tipps.do

Щодо критеріїв оцінювання 
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/
downloads/MB_114_e.pdf
 

Фонд Фольксваген

Ініціатива тристороннього партнерства
-інженерні, соціальні, гуманітарні науки

 - Тристороннє партнерство

 - Аплікант – із ЗВО/наукової установи Німеччини

 - На період 3 роки

 - Наявність попередньої співпраці

 - До 300 тис. євро 

Науково-дослідний проект.

Заявка складається з: супровідний лист з історією попередньої співпраці, опис проекту (12 стор.), бібліографія, анотація проекту, резюме з списком публікацій, робочий план, бюджет, заява про наміри партнерів.

Заявки подаються онлайн після реєстрації на сайті

Зразки опису проектів за посиланням, обрати Project search та вказати назву ініціативи.

Проекти за участю університету:

«The past development, present status and likely futures of Norway spruce in Eastern and Central Europe - A scenario-based projection of forest resources and wood supply to support transition to green economies - SURGE-Pro»

Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє»
(Stiftung EVZ)

MEET UP! німецько-українські зустрічі молоді,
всі дисципліни/ галузі знань

Заявник на отримання гранту може бути або приватною або юридичною особою. 

Отримувачем гранту можуть бути тільки юридичні особи, такі як навчальні заклади, університети, організації, об'єднання з Німеччини та України.

Підтримуються проекти, в яких молодь хоче втілити зміни у власному середовищі.

Дедлайн – травень щорічно.

Молодіжний проект короткострокового обміну.

У рамках проекту можуть бути профінансовані витрати на проїзд, проживання та харчування, а також на підготовку та презентацію результатів.

Німецько-українські зустрічі молоді можуть відбуватися в Німеччині та/або в Україні. 

Зустрічі мають проводитися упродовж не менше п'яти днів на одну зустріч.

Молоді люди 16-35 років з Німеччини, України можуть бути учасниками проектів. У проектах можуть бути підтримані 6-20 учасників від кожної країни.

Шаблон заявки за посиланням

До заявки додається  бюджет 

Підтримані проекти за посиланням.

https://www.stiftung-evz.de/start.html


Проекти за участю університету:
«Forest ExChange»,
«Adaptation of forestry to climate change: experiences of  
Baden-Württemberg and Lviv region» 

Українсько-польська рада обмінів молоддю
на підставі Договору між країнами

польсько-українські зустрічі молоді, 
проекти у сфері культури та історії

Проекти реалізуються неприбутковими інститутами громадянського суспільства, закладами освіти та комунальними установами, які працюють з молоддю.

Дедлайн - травень щорічно.Молодіжний проект короткострокового обміну.

Один проект може тривати 5-10 днів, не враховуючи дні приїзду і від'їзду учасників підготовчого етапу та підготовчого візиту реалізації проекту.

Участь у проектах можуть брати особи віком 14-35 р. та особи, що працюють із молоддю. Кількість учасників проекту становить 10-40 осіб, у тому числі супроводжувачі чи керівники групи. Можуть бути профінансовані витрати на проїзд, харчування, організаційні витрати.

Шаблон заявки за посиланням. До заявки додається кошторис.

Підтримані проекти за посиланням.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-16#n227 


https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2021 

Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Stiftung EVZ) у співпраці з Українським культурним фондом  (УКФ)

Програма підтримки «Культура для змін»,

Пріоритети:

підтримка проектів у сфері культури, що можуть сприяти досягненню однієї або кількох Цілей сталого розвитку  

Заявником може бути юридична особа – неприбуткова організація, що зареєстрована на території України, відповідно до чинного законодавства та внесена до реєстру неприбуткових установ та організацій, має відповідний досвід діяльності у сфері культури та освіти, міжнародного обміну або молодіжної роботи.

Проект у сфері культури. Проектна заявка заповнюється в електронному форматі. Реєстрація на сайті

Додатки до заявки: робочий план проекту, концепція проекту, кошторис проекту, повний (розширений) витяг з ЄДР з інформацією, довідка про внесення організації-заявника до реєстру неприбуткових установ, документи, що підтверджують реєстрацію, лист(и) про наміри співпраці від партнера (-ів).

Усі можливості УКФ:
https://ucf.in.ua/faq

Програма Кусаноне Міністерства закордонних справ Японії

- інфраструктурні проекти для потреб освіти, медицини, довкілля, суспільства загалом (ремонт та закупівля обладнання)Заявником може бути національна та місцева недержавна організація, 

місцевий уряд, 

навчальна установа,  державна установа, будь-яка некомерційна організація.Шаблон заявки за посиланням.

До заявки мають додаватися деталізований бюджет проекту, генеральний план, технічно-економічне обґрунтування проекту та копія статуту.

Отримані кошти мають використовуватися виключно в рамках виконання проекту. Установа-отримувач відкриває окремий банківський рахунок для виконання проекту в цілях полегшення проведення аудиторських перевірок Посольством Японії або його представниками.

Незалежно від дати початку виконання проекту, кошти на допомогу надаються до 31 березня (кінець фінансового року в Японії).

https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Про Програму:
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000345578.pdf 

Міжнародний фонд «Відродження»

-демократизація/ права людини

-екологічні ініціативи 

- забезпечення європейського курсу України та ін. некомерційні проекти

Заявником може бути громадська організація,

некомерційна організація. Співпраця з державними установами через громадські, некомерційні організації.

Суспільно значущі проекти подаються поза оголошеними конкурсами.

Шаблон заявки за посиланням.

У заявці вказується: суспільна проблема, на вирішення якої спрямований проект, мета, очікувані результати, етапи реалізації проекту та конкретні заходи, людські ресурси, бюджет.

Реєстрація для подання заявки за посиланням.

https://www.irf.ua/grants/contests/ 

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Усі дисципліни та галузі знань,

Ключові можливості:

Мобільність,

Спільні

магістерські програми, 

Проекти з розвитку потенціалу освіти,

Модулі Жан Моне (навчання/викладання на тематику про ЄС)

Залежно від напряму:

 - заявником може бути університет з країни-члена програми або країни-партнера програми, 

 - заявки подаються до Національних агентств країни-члена програми або до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА).

Проекти у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Деталі про усі напрями/можливості у оновленому керівництві до Програми (березень, 2021):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Коротко про дедлайни і напрями програми:
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/
infodays/erasmusplus_international-instn_2021call.pdf
 

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям КА1- Міжнародна кредитна мобільність між університетами з країн-членів програми та країн-партнерів програми, всі дисципліни та галузі знань

Заявником є університет з країни-члена програми, заявки подаються до Національних агентств країни-члена програми.

Тривалість проекту – 26 місяців.

Відкриття конкурсів (для заявок на обміни - вхідна та вихідна мобільність)  – щорічно, жовтень/листопад, починаючи з 2021 р., дедлайн – лютий наступного року.

Фінансується: студентська мобільність з метою навчання та практики, мобільність працівників для викладання та стажування.

Пропозиції від кафедр/НПП приймаються щорічно ВМЗ відповідно до п. 6.1. Положення про мобільність.

Уже встановлені партнерства-за посиланням.

Шаблон заявки (попередні конкурси) за посиланням.

Основною частиною заявки, яка є предметом оцінювання, є: доречність стратегій інтернаціоналізації ЗВО, попередня співпраця, дизайн та впровадження проекту, поширення результатів проекту.

Більше інформації про напрям у Керівництві
(стор. 41-67):
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Проекти за участю університету:
https://nltu.edu.ua/index.php/international/erasmus-ka1/konkurs-erazmus 

Статистика участі на сайті НЕО в Україні:
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html 

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям КА220-HED (Cooperation partnerships in higher education)Партнерства співпраці у сфері вищої освіти між університетами з країн-членів програми та країн-партнерів програми, всі дисципліни та галузі знань

Заявником є університет з країни-члена програми, заявки подаються до Національних агентств країни-члена програми.

У проекті бере участь мін. 3 організації з країн-членів програми.

Тривалість проекту – 12-36 місяців.

Відкриття конкурсів – щорічно восени, починаючи з 2021 р., дедлайн – квітень-травень наступного року.

Шаблон заявки (конкурс 2021) за посиланням.

Проекти мають відповідати одному з горизонтальних пріоритетів і/або одному з секторальних пріоритетів, оголошених Національним агенством країни-заявника. Горизонтальні пріоритети: екологічна сталість, інклюзивність, діджиталізація.

Може бути підтримано: розроблення освітнього курсу, навчальної програми (curricula), навчальних матеріалів, літні школи та ін.

Фінансуються: витрати на управління проектом, транснаціональні зустрічі проекту, отримання відчутних результатів проекту (курс, навчальна програма тощо), мультиплікаційні проектні події (семінари, конференції тощо), підтримка інклюзивних учасників, ін

Більше інформації про напрям у Керівництві
(стор. 175-191):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 


Попередні проекти(для усунення
дублювання проектних ідей):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en#search/project/k

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям Еразмус Мундус спільні магістерські програми Erasmus Mundus Joint Masters, всі дисципліни та галузі знань

Заявником є університет з країни-члена або країни-партнера програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА), мінімум 3 організації у партнерстві з 3 різних країн, з яких 2 – з країни-члена програми

Відкриття конкурсів – щорічно восени, починаючи з 2021 р.

Підтримується навчання студентів на спільних магістерських програмах терміном 6 академічних років для забезпечення не менше 4 випусків магістрів, тривалість магістерської програми 1-2 академічні роки (60, 90, 120 ECTS кредитів).

На стадії подання заявки потрібно представити повністю розроблену освітню програму відповідно  до Стандартів забезпечення якості спільних програм у Європейському просторі вищої освіти (EHEA).

Шаблон заявки  за посиланням.

Фінансується: інституційні витрати, стипендія студентів, ін

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
programme-guide/part-b/key-action-2/partnerships-cooperation/erasmus-mundus-action_en
 

https://eacea.ec.europa.eu/node/24884_de

Магістерські програми Еразмус Мундус
(обрати КА111 у пошуку):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en#search/project/k

Програма «Еразмус+»
2021-2027
Напрям Еразмус Мундус заходи розроблення спільних магістерських програм Erasmus Mundus Design Measures, всі дисципліни та галузі знань

Заявником є університет з країни-члена або країни-партнера програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА), мінімум 3 організації у партнерстві з 3 різних країн, з яких 2 – з країни-члена програми.

Відкриття конкурсів – щорічно восени, починаючи з 2021 р.

Тривалість проекту – 15 місяців.

Підтримується розроблення спільних магістерських програм з галузей знань, які недостатньо представлені чинними Еразмус Мундус програмами. Очікується, що у кінці періоду фінансування консорціум матиме: спільну програму навчання та навчальні заходи, спільні вимоги до прийому студентів та їх оцінювання, стратегію просування програми, спільні механізми адміністративного та фінансового управління, спільну наукову політику, проекти угод про спільне партнерство та навчання студента, ін.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/erasmus-mundus-design-
measures-emdm_en

Увага! Для перегляду відкритих пропозицій
(open calls) програми Еразмус+ та змісту
(шаблону) проектних заявок запрошуємо зареєструватись на порталі
Європейської комісії для фінансування
та тендерів за посиланням.
Програма «Еразмус+»
2021-2027
Напрям Альянси для освіти і підприємств Alliances for Education and Enterprises

Заявником є університет з країни-члена програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА), мінімум 4 країни-члени програми, з яких мінімум 8 партнерів, включаючи ЗВО, заклади професійної освіти та навчання, профільні компанії/підприємства,  

Дедлайн конкурсів – щорічно, восени для 2021 р.

Тривалість проекту – 2-3 роки.

Підтримується розроблення навчальних дисциплін, матеріалів, освітніх програм для стимулювання підприємницьких та інноваційних навичок та ін. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/
partnerships-cooperation/alliances-innovation_en
Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям Альянси для галузевої співпраці для розвитку  навичок Alliances for Sectoral Cooperation on Skills, тематичні галузі – туризм, відновна енергетика, діджиталізація, низьковуглецева промисловість та ін.

Заявником є університет з країни-члена програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА), мінімум 8 країн-членів програми, з яких мінімум 12 партнерів, включаючи ЗВО, заклади професійної освіти та навчання, профільні компанії/підприємства,  

Дедлайн конкурсів – щорічно, восени для 2021 р.

Тривалість проекту – 4 роки

Підтримуються проекти, спрямовані на встановлення довгострокової співпраці всередині промислової екосистеми, визначення та розвиток професійних навичок працівників в умовах викликів Covid-19, діджиталізації та переходу до зеленої економіки.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2/
partnerships-cooperation/alliances-innovation_en

Більше інформації про напрям у Керівництві
(стор. 228-245):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям Модулі Жан Моне Jean Monnet Modules, тематика пов’язана з ЄС (генерування знань, сприяння розумінню політики ЄС, посилення ролі ЄС у глобалізованому світі)

Заявником є університет з країни-члена або країни-партнера програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА). 

Дедлайн конкурсів – щорічно, літом для 2021 р.

Бюджет – до 30 000 євро

Підтримуються проекти, спрямовані на розроблення та викладання модулів. Модулі – це короткі навчальні програми або курси в галузі досліджень Європейського Союзу мінімальною тривалістю 40 год /н.р. впродовж 3 років. Модулі можуть бути зосереджені на одній конкретній дисципліні або бути міждисциплінарними. Модулі можуть бути у вигляді коротких літніх програм.

Більше інформації про напрям у Керівництві:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Попередні проекти:

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#
/search-screen/

Програма «Еразмус+»
2021-2027

Напрям Центри досконалості Жан Моне  Jean Monnet Centres of Excellence, тематика пов’язана з ЄС

Заявником є університет з країни-члена або країни-партнера програми, заявки подаються до Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА). 

Дедлайн конкурсів – щорічно, літом для 2021 р.

Бюджет – до 100 000 євро

Тривалість  проекту – 3 роки.

Підтримуються проекти, спрямовані на створення центрів досконалості з європейських студій. Діяльність центру включає: проведення досліджень на тематику ЄС, розроблення, оновлення освітніх курсів,організація спільних заходів  (семінарів, зустрічей) з стейкхолдерами та ін. Очікується, що центр функціонуватиме у ЗВО після завершення періоду фінансування.

Більше інформації про напрям у Керівництві:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Попередні проекти:

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#
/search-screen/

Програма House of Europe
Гранти на персональні проекти

Персональні проекти у сфері освіти, роботи з молоддю, культури, медіа та ін.

Обов’язкове залучення партнера з ЄС або Великобританії.
Дедлайн – оновлюється у конкурсних оголошеннях на сторінці. 
Бюджет – до 4000 євро.

Можуть бути профінансовані: витрати на участь у заходах і навчальних програмах, консультації експертів, маркетингові витрати, адміністративні витрати, ін. Шаблон аплікаційної форми за посиланням.

Критерії відбору: мотивація, актуальність, план заходів, раціональність бюджету, стійкість та вплив проекту на майбутню кар’єру.
https://houseofeurope.org.ua/grant/individual-project-grants
Національний фонд підтримки демократії (NED - National Endowment for Democracy) Публічне адміністрування, демократія, захист прав

Проекти реалізуються неурядовими організаціями.
Дедлайн – декілька раз впродовж року.

Підтримуються проекти у сфері публічного адміністрування, захисту прав людини, становлення громадянського суспільства. Зразки описів проектів за посиланням.
Шаблон заявки за посиланням.

https://www.ned.org/region/central-and-eastern-europe/ukraine-2020/

Відділ міжнародних зв’язків 

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper