Ліцензування

 

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами

Університет має висококваліфікований кадровий потенціал: станом на 1 червня 2023 року в Національному лісотехнічному університеті України працюють 287 науково-педагогічних працівників, з яких 42 – доктори наук/професори та 186 – кандидатів наук/доцентів, що складає відповідно 14,6% і 64,8%.

Відсоток науково-педагогічних працівників з ученими званнями і науковими ступенями складає 79,4%.

№ з/п

Найменування показника

Кількість (осіб)

Примітка

1

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників

300

в т.ч.:

- педагогічних – 5;

- наукових – 8

2

Кількість науково-педагогічних працівників (в тому числі за суміщенням)

з них:

- докторів наук та (або) професорів

- кандидатів наук та (або) доцентів

287

42

186

 

 

Last modified on Friday, 01 September 2023 12:48

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper