era3   era1

За результатами конкурсу 2019 р. за напрямом – Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ відібрано 8 проєктів за участі України, в тому числі структурний проєкт “Підтримка визнання кваліфікацій університетами України” (Qualifications recognition support for Ukrainian universities, 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP).

Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання кваліфікацій в Україні.

Цілі проєкту:

  • • Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
  • • Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання кваліфікацій;
  • • Створення платформи для підтримки визнання кваліфікацій.

Тривалість проекту: 15.11.2019 р. – 14.11.2022 р.

era3  

era1

 

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2019 р. за напрямом - Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Відібрано 8 проектів за участі України, в тому числі проект «Підтримка визнання кваліфікацій університетами України» (Qualifications recognition support for Ukrainian universities (609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP), повноправним партнером якого є Національний лісотехнічний університет України.

Мета проекту – вироблення, апробація і запровадження механізму визнання кваліфікацій університетами України.

Координатор проекту, отримувач гранту – Ягеллонський університет у Кракові, Польща. Партнери з України: Національний лісотехнічний університет України, Донецький державний університет управління, Федерація роботодавців України, Херсонський національний технічний університет, Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Одеська Морська Академія», Сумський державний університет.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

JoomShaper