Формування робочої групи проєкту “Підтримка визнання кваліфікацій університетами України” програми Еразмус+ в НЛТУ України

era3   era1

За результатами конкурсу 2019 р. за напрямом – Розвиток потенціалу вищої освіти Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ відібрано 8 проєктів за участі України, в тому числі структурний проєкт “Підтримка визнання кваліфікацій університетами України” (Qualifications recognition support for Ukrainian universities, 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP).

Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання кваліфікацій в Україні.

Цілі проєкту:

  • • Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
  • • Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання кваліфікацій;
  • • Створення платформи для підтримки визнання кваліфікацій.

Тривалість проекту: 15.11.2019 р. – 14.11.2022 р.

Координатор проєкту, отримувач гранту – Ягеллонський університет у Кракові, Польща (професор Марек Франкович).

Національний координатор проєкту – Національний університет “Одеська Морська Академія” (професор Захарченко В.М.).

Партнери з України: Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Одеська Морська Академія”, Національний лісотехнічний університет України, Сумський державний університет, Донецький державний університет управління, Херсонський національний технічний університет, Федерація роботодавців України.

Партнери з ЄС: Ягеллонський університет у Кракові (Польща), Варшавська школа економіки (Польща), Політехнічний інститут Коїмбра (Португалія), Національний університет Ірландії (Корк, Ірландія), Естонське агентство кваліфікацій (Естонія), Таллінський університет прикладних наук (Естонія).

У рамках проєкту НЛТУ України є координатором робочого пакету “Поширення та використання результатів” з робочими завданнями:

  • • розроблення та затвердження плану поширення та використання результатів;
  • • створення та оновлення вебсайту проекту;
  • • поширення інформації про проєкт через соціальні медіа;
  • • підготовка промоматеріалів;
  • • проведення семінарів з тематики проєкту в Україні.

Відповідно до Положення про порядок реалізації міжнародних проєктів та управління ґрантами Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”, схваленого Вченою радою НЛТУ України 28 листопада 2019 року, для виконання проєкту створюється робоча група, до складу якої входять працівники Університету відповідно до тематичної спрямованості проєкту, які забезпечують доброчесне, якісне та своєчасне виконання цілей, завдань та діяльності за проєктом.

Запрошуємо науково-педагогічних та адміністративних працівників університету, які мають досвід реалізації міжнародних проєктів або обізнані в питаннях визнання кваліфікацій, долучитися до реалізації проєкту.

Звертатися до проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доцента Бориса М.М. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. та завідувача кафедри технології меблів та виробів з деревини, професора Кійка О.А. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Відділ міжнародних зв’язків

Last modified on Thursday, 16 January 2020 13:07

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper