Оголошення про захист Михайленка Миколи Миколайовича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МИХАЙЛЕНКО Микола Миколайович

Тема дисертації: 

ЛІСІВНИЧІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОРІННИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРОВИХ УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник
(консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Копій Леонід Іванович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології, м. Львів.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “13” травня 2021 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва, м. Київ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Турко Василь Миколайович Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, м. Житомир

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Last modified on Thursday, 29 April 2021 13:44

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper