Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.013 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Шпуляра Юрія Степановича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з  галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування». відбудеться --.--.2024 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.013 створена в Національному лісотехнічному університеті України ( м.Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
1. Мачуга Олег Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри лісових машин  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Озимок Юрій Іванович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологічних машин і технічного сервісу Національного лісотехнічного університету України;
3. Капраль Юрій Романович, к.т.н., старший викладач кафедри технологічних машин і технічного сервісу Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Студент Михайло Михайлович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка;
5. Білоус Олексій Володимирович, к.т.н.,  доцент, доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів НУ «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Шпуляр Юрій Степанович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Підвищення стійкості метало- і дереворізального інструменту електроіскровим легуванням електродами з порошкових дротів

Науковий керівник
(консультанти): 

Голубець Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.012 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Подібка Тараса Івановича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 187 - «Деревообробні та меблеві технології» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Подібка Т. І. розміщено за посиланням.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.011 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Дацків Галини Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 187 - «Деревообробні та меблеві технології» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Дацків Г. М. розміщено за посиланням.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.010 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Сенета Зоряни Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 - «Економіка» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Сенета З. Я. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.012 створена в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)-258-42-57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 187 - «Деревообробні та меблеві технології».

Голова ради:
1. Маєвський Володимир Олександрович, д.т.н., професор, директор інституту деревообробних технологій і дизайну    Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Гайда Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор  кафедри  технології меблів та виробів з деревини   Національного лісотехнічного університету України
3. Кшивецький Богдан Ярославович, д.т.н., професор, завідувач кафедри  технологій захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності   Національного лісотехнічного університету України;;

Опоненти:
4. Пінчевська Олена Олексіївна, д.т.н., професор, професор кафедри  технологій та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів та природокористування України
5. Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н.,  професор, професор кафедри  систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Подібка Тарас Іванович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Закономірності впливу розмірних характеристик бездефектних ділянок соснових та букових ламелей на формостійкість меблевих щитів

Науковий керівник
(консультанти): 

Кійко Орест Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.011 створена в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)-258-42-57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 187 - «Деревообробні та меблеві технології».

Голова ради:
1. Гайда Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор  кафедри  технології меблів та виробів з деревини   Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Маєвський Володимир Олександрович, д.т.н., професор, директор інституту деревообробних технологій і дизайну    Національного лісотехнічного університету України
3. Кійко Орест Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини   Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Пінчевська Олена Олексіївна, д.т.н., професор, професор кафедри  технологій та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів та природокористування України
5. Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н.,  професор, професор кафедри  систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Дацків Галина Миколаївна, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Прогнозування міцності клейових з’єднань термічно модифікованої деревини ясена клеями на основі ПВА

Науковий керівник
(консультанти): 

Кшивецький Богдан Ярославович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.010 створена в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)258-42-57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 - «Економіка».

Голова ради:
1. Соловій Ігор Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри екологічної економіки та бізнесу  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Шведюк Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу   Національного лісотехнічного університету України
3. Василишин Христина Романівна, к.е.н., старший викладач кафедри екологічної економіки та бізнесу  Національного лісотехнічного університету України

Опоненти:
4. Мальська Марта Пилипівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка
5. Адамовський Олександр Миколайович, к.е.н.,  доцент, доцент кафедри  менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Сенета Зоряна Ярославівна, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Організаційно-економічні засади розвитку сільського туризму в Україні

Науковий керівник
(консультанти): 

Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної економіки та бізнесу Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.009 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Кополовець Ярослава Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Кополовець Я. М. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.009 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство».

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, завідувач кафедри  лісівництва   Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Осадчук Леонід Семенович, д.с-г.н.,  професор, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу  Національного лісотехнічного університету України
3. Крамарець Володимир Олександрович, д.с-г.н., доцент, професор кафедри  лісівництва Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Пастернак Володимир Петрович, д.с-г.н., професор, головний науковий співробітник Українського ордена «Знак пошани»   науково-дослідного   інституту   лісового   господарства   та   агромеліорації ім. Г.М.Висоцького  
5. Шлапак Володимир Петрович, д.с-г.н.,  професор, професор кафедри лісового господарства Уманського Національного університету садівництва.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Кополовець Ярослав Михайлович,  начальник відділу природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної Екологічної Інспекції в Закарпатській області

Тема дисертації: 

Природна стійкість деревини Abies alba Mill. в Українських Карпатах

Науковий керівник
(консультанти): 

Сопушинський Іван Миколайович, д.с-г.н., професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper