Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.008 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Зейналян Артура Меліковича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Зейналян А. М. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.008 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство».

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, завідувач кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Лавний Василь Володимирович, д.с-г.н., професор, проректор з наукової роботи  Національного лісотехнічного університету України
3. Крамарець Володимир Олександрович, д.с-г.н., доцент, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Гойчук Анатолій Федорович, д.с-г.н., професор, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів та природокористування України;
5. Усцький Іван Мирославович, к.с-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору фітопатології Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації ім. Г.М.Висоцького.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Зейналян Артур Мелікович, лісничий Яблунського лісництва ДП «Осмолодське лісове господарство»

Тема дисертації: 

Всихання ялинників у різних лісорослинних умовах Горган (Українські Карпати )

Науковий керівник
(консультанти): 

Олійник Василь Степанович, д.с-г.н., професор, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

 
Дисертація Дисертація 
з цифровим підписом

Рецензія

Рецензія

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента

Онлайн
трансляція

    з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
 

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.007 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Саловського Степана Андрійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування» відбудеться --.--.2022 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Саловського С. А. розміщено за посиланням.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.006 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лазарчук Катерини Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування» відбудеться --.--.2022 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Лазарчук К.Я. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.007 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
1. Гасій Олександр Богданович, д.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Капраль Юрій Романович, к.т.н., старший викладач кафедри технологічних машин і технічного сервісу    Національного лісотехнічного університету Україн;
3. Гончар Іван Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Ярощевич Микола Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри галузевого машинобудування Луцького національного університету;
5. Шахбазов Яків Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництва Української академії друкарства.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Саловський Степан Андрійович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Удосконалювання конструкції корпусу круглих деревинорізальних пилок вирізуванням спіральних прорізей

Науковий керівник
(консультанти): 

Ребезнюк Ігор Тарасович, д.т.н., професор, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація Дисертація 
з цифровим підписом

Рецензія

Рецензія

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
    з цифровим
підписом
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом  
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.006 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
1. Гасій Олександр Богданович, д.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Капраль Юрій Романович, к.т.н., старший викладач кафедри технологічних машин і технічного сервісу    Національного лісотехнічного університету України;
3. Гончар Іван Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:

4. Ярошевич Микола Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри галузевого машинобудування Луцького національного університету;
5. Шахбазов Яків Олександрович, д.т.н.,  професор, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв Української академії друкарства.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лазарчук Катерина Ярославівна, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Удосконалювання процесу з’єднування стрічкових деревинорізальних пилок лазерним зварюванням

Науковий керівник
(консультанти): 

Ребезнюк Ігор Тарасович, д.т.н., професор, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація Дисертація 
з цифровим підписом

Рецензія

Рецензія

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
    з цифровим
підписом
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом  

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гнатюка Олега Романовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» відбудеться 19.03.2021 р. о 11.00 в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Гнатюка О.Р. розміщено за посиланням.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002 повідомляє, що захист дисертаційної роботи Соловія Віталія Ігоровчиа на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка» відбудеться 12.03.2021 р. о 10.00 в залі засіданнь НЛТУ України.
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Гарасим Петро Миколайович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Загвойська Людмила Дмитрівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». 
3. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Якимчук Аліна Юріївна, акад. АЕНУ України, д.е.н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування. 
5. Курильців Роман Михайлович, д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Соловій Віталій Ігорович, науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Еколого-економічні засади управління міськими територіями в умовах зміни клімату 

Наукові керівники
(консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, акад. НАН України, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора Національного лісотехнічного університету України; 
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної економіки, Інституту екологічної економіки та менеджменту, Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

12.03.2021, 10:00 год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Відеозапис
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1.Доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, завідувач кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Доктор сільсько-господарських наук, професор Геник Ярослав Вячеславович, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»
3. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Крамарець Володимир Олександрович,  доцент кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»

Опоненти:
4. Доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, професор кафедри лісової меліорації Державного вищого навчального закладу «Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України»
5. Доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, професор кафедри професор кафедри агрономії, екології та агроінженерії Державного вищого навчального закладу «Західно-український національний університет Міністерства освіти і науки України»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Гнатюк Олег Романович, інженер навчально-науково-виробничої лабораторії сучасних технологій лісокультурного виробництва кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України

Тема дисертації: 

«Особливості вирощування та використання садивного матеріалу Taxus baccata L.» 

Науковий керівник
(консультанти): 

Гузь Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту: 

19.03.2021 - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper