Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.008

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.008 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  20 «Аграрні науки і продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство».

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, завідувач кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Лавний Василь Володимирович, д.с-г.н., професор, проректор з наукової роботи  Національного лісотехнічного університету України
3. Крамарець Володимир Олександрович, д.с-г.н., доцент, професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Гойчук Анатолій Федорович, д.с-г.н., професор, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів та природокористування України;
5. Усцький Іван Мирославович, к.с-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору фітопатології Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації ім. Г.М.Висоцького.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Зейналян Артур Мелікович, лісничий Яблунського лісництва ДП «Осмолодське лісове господарство»

Тема дисертації: 

Всихання ялинників у різних лісорослинних умовах Горган (Українські Карпати )

Науковий керівник
(консультанти): 

Олійник Василь Степанович, д.с-г.н., професор, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

 
Дисертація Дисертація 
з цифровим підписом

Рецензія

Рецензія

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента

Онлайн
трансляція

    з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
з цифровим
підписом 
 
Last modified on Tuesday, 21 March 2023 07:47

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper