Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.010

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.010 створена в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)258-42-57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 - «Економіка».

Голова ради:
1. Соловій Ігор Павлович, д.е.н., професор, професор кафедри екологічної економіки та бізнесу  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Шведюк Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу   Національного лісотехнічного університету України
3. Василишин Христина Романівна, к.е.н., старший викладач кафедри екологічної економіки та бізнесу  Національного лісотехнічного університету України

Опоненти:
4. Мальська Марта Пилипівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка
5. Адамовський Олександр Миколайович, к.е.н.,  доцент, доцент кафедри  менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Сенета Зоряна Ярославівна, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Організаційно-економічні засади розвитку сільського туризму в Україні

Науковий керівник
(консультанти): 

Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної економіки та бізнесу Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Last modified on Tuesday, 28 November 2023 12:24

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper