Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.013

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.013 створена в Національному лісотехнічному університеті України ( м.Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
1. Мачуга Олег Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри лісових машин  Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Озимок Юрій Іванович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри технологічних машин і технічного сервісу Національного лісотехнічного університету України;
3. Капраль Юрій Романович, к.т.н., старший викладач кафедри технологічних машин і технічного сервісу Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Студент Михайло Михайлович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка;
5. Білоус Олексій Володимирович, к.т.н.,  доцент, доцент кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів НУ «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Шпуляр Юрій Степанович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Підвищення стійкості метало- і дереворізального інструменту електроіскровим легуванням електродами з порошкових дротів

Науковий керівник
(консультанти): 

Голубець Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Last modified on Friday, 08 March 2024 10:44

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper