Повідомлення щодо захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Шпуляра Юрія Степановича

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.013 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Шпуляра Юрія Степановича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з  галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування». відбудеться --.--.2024 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper