Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.012

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.012 створена в Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032)-258-42-57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 187 - «Деревообробні та меблеві технології».

Голова ради:
1. Маєвський Володимир Олександрович, д.т.н., професор, директор інституту деревообробних технологій і дизайну    Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Гайда Сергій Володимирович, д.т.н., професор, професор  кафедри  технології меблів та виробів з деревини   Національного лісотехнічного університету України
3. Кшивецький Богдан Ярославович, д.т.н., професор, завідувач кафедри  технологій захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності   Національного лісотехнічного університету України;;

Опоненти:
4. Пінчевська Олена Олексіївна, д.т.н., професор, професор кафедри  технологій та дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів та природокористування України
5. Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н.,  професор, професор кафедри  систем автоматизованого проектування Національного університету «Львівська політехніка»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Подібка Тарас Іванович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Закономірності впливу розмірних характеристик бездефектних ділянок соснових та букових ламелей на формостійкість меблевих щитів

Науковий керівник
(консультанти): 

Кійко Орест Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

Відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Last modified on Thursday, 07 December 2023 10:47

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper