Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лесюк Галини Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка» відбудеться 11.03.2021 р. о 09.30 в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Лесюк Г.М. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Туниця Тарас Юрійович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Дідович Іван Іванович, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Сакаль Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
5. Стойко Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, Львівський національний аграрний університет.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лесюк Галина Миколаївна, керівник сектору міжнародної мобільності студентів і науково-педагогічних працівників відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Тема дисертації: 

Інституційні засади удосконалення системи управління лісовим господарством України

Наукові керівники (консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент.

Дата, час і місце проведення захисту:  11.03.2021, 9.30год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Максимчука Руслана Тарасовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» відбудеться 29.01.2021 р. о 11.00 в залі засідання НЛТУ України.
Матеріали по дисертаційній роботі Максимчука Р.Т. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Осадчук Леонід Семенович, д.с.-г.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Гриник Георгій Георгійович, д.с.-г.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Пастернак Володимир Петрович, д.с.-г.н., професор, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
5. Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.г.н., професор, Малинський лісотехнічний коледж.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Максимчук Руслан Тарасович, директор ДП “Берегометське лісомисливське господарство”

Тема дисертації: 

Внутрішньовидова диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини в лісорослинних умовах Буковинських Карпат

Науковий керівник (консультант): 

Сопушинський І. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту:  29.012021 р., вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради

Відеозапис:

Частина 1
Частина 2
Частина 3

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper