Оголошення про захист ПИЛИПЧУК Марії Іванівни

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ПИЛИПЧУК Марія Іванівна

Тема дисертації: 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ НА ВЕРСТАТАХ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

доктор технічних наук, професор Шостак Володимир Васильович Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів НЛТУ України

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться « 23 » квітня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри роботизації та інтегрованих технологій машинобудування

доктор технічних наук, професор Кузнєцов Юрій Миколайович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", професор кафедри конструювання машин

доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
Last modified on Tuesday, 13 April 2021 14:24

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper