Оголошення про захист Тараса Василя Івановича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ТАРАС ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Тема дисертації: 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ НА КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

Вид дисертації, спеціальність: 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,

05.05.04 − машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

кандидат технічних наук, доцент Пилипчук Марія Іванівна, Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Дата, час і місце проведення захисту: 

« 11 » квітня 2019 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка» завідувач кафедри технології машинобудування;

кандидат технічних наук, доцент Сірко Зіновій Степанович, Національний університет біоресурсів і природокористування України доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини

pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 
Last modified on Tuesday, 09 April 2019 13:17

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper