Оголошення про захист ГАСІЯ ОЛЕКСАНДРА БОГДАНОВИЧА

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ГАСІЙ ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ

Тема дисертації: 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ НАНЕСЕННЯМ ВАКУУМНИХ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ГОЛУБЕЦЬ Володимир Михайлович, Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри прикладної механіки і технології машинобудування.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «14» травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, навчальний
корпус №1, аудиторія 610.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор ШАХБАЗОВ Яків Олександрович, Українська академія друкарства, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв;

доктор технічних наук, професор СУХЕНКО Владислав Юрійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції;

доктор технічних наук, професор ПАШЕЧКО Михайло Іванович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, професор кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
Last modified on Friday, 30 April 2021 09:37

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper