ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ГАСІЙ ОЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ

Тема дисертації: 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ НАНЕСЕННЯМ ВАКУУМНИХ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ГОЛУБЕЦЬ Володимир Михайлович, Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри прикладної механіки і технології машинобудування.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «14» травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, навчальний
корпус №1, аудиторія 610.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор ШАХБАЗОВ Яків Олександрович, Українська академія друкарства, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв;

доктор технічних наук, професор СУХЕНКО Владислав Юрійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції;

доктор технічних наук, професор ПАШЕЧКО Михайло Іванович, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, професор кафедри теорії і методики трудового навчання та технологій.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ПИЛИПЧУК Марія Іванівна

Тема дисертації: 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ НА ВЕРСТАТАХ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

доктор технічних наук, професор Шостак Володимир Васильович Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів НЛТУ України

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться « 23 » квітня 2021 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри роботизації та інтегрованих технологій машинобудування

доктор технічних наук, професор Кузнєцов Юрій Миколайович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", професор кафедри конструювання машин

доктор технічних наук, професор Луців Ігор Володимирович Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МАЧУГА ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ

Тема дисертації: 

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В РОЗВ’ЯЗУВАННІ ПРОБЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ МАШИН ІЗ РОБОЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор ЯХНО Олег Михайлович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», професор кафедри гідроаеромеханіки та механотроніки.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 5 червня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор КИРИЧЕНКО Ігор Георгійович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, декан механічного факультету;

доктор технічних наук, професор РЯБЕНКО Олександр Антонович, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;

доктор технічних наук, професор ГУДЗ Густав Стефанович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ДЗЮБА ЛІДІЯ ФЕДОРІВНА

Тема дисертації: 

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗАСАД ДИНАМІКИ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

доктор технічних наук, професор Ребезнюк Ігор Тарасович, Національний лісотехнічний університет України, директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 6 червня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Харченко Євген Валентинович, завідувач кафедри  опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка» 

доктор технічних наук, професор Ярошевич Микола Павлович професор кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького національного технічного університету,

доктор технічних наук, професор Ткачук Микола Анатолійович, завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ТАРАС ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Тема дисертації: 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ НА КРУГЛОПИЛКОВИХ ВЕРСТАТАХ

Вид дисертації, спеціальність: 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,

05.05.04 − машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

кандидат технічних наук, доцент Пилипчук Марія Іванівна, Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Дата, час і місце проведення захисту: 

« 11 » квітня 2019 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка» завідувач кафедри технології машинобудування;

кандидат технічних наук, доцент Сірко Зіновій Степанович, Національний університет біоресурсів і природокористування України доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини

pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ПАВЛЮК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тема дисертації: 

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЩОДО СПРАЦЮВАННЯ ЗУБЦІВ СТАЛЕВИХ ПИЛОК ЗАГОСТРЮВАННЯМ АБРАЗИВНИМ КРУГОМ З ПЕРЕРВНОЮ РОБОЧОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 05.05.04 − машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

Науковий керівник (консультант): 

Доктор технічних наук, професор Кірик Микола Дмитрович Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів;

Кандидат технічних наук, доцент Пилипчук Марія Іванівна, Національний лісотехнічний університет України, професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Дата, час і місце проведення захисту: 

01 грудня 2017 р. о 10:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.03 у Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

Доктор технічних наук, професор Шахбазов Яків Олександрович, Українська академія друкарства, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв;

Кандидат технічних наук, доцент Сірко Зіновій Степанович, доцент кафедри технології деревообробки Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper