Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Парпан Василь Іванович

Парпан Василь Іванович

Керівник Західного відділення Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
завідувач кафедри біоекології
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
доктор біологічних наук, професор

Народився 6 січня 1945 року в с. Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області. В 1967 р. закінчив з відзнакою Львівський лісо­технічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вишу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Доктор біологічних наук з 1994 р. за спеціальністю 03.00.16 – Екологія. Дисертація захищена у Дніпропетровському державному університеті. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. по кафедрі біоекології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Трудову діяльність розпочав з 1967 р. інженером, старшим інженером у Вознесенському держлісгоспі (Миколаївський облупрлісгоспзаг). З 1969 р. працював у Карпатському філіалі УкрНДІЛГА молодшим науковим, а згодом – старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії лісівництва, заступником директора, директором УкрНДІгірліс і завідувачем лабораторії лісознавства та лісівництва.

З 1998 р. професор Парпан В.І. за сумісництвом працює завідувачем кафедри біоекології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Підготовку фахівців здійснює за напрямом «Біоекологія». Викладає низку навчальних дисциплін: «Лісознавство», «Фітоценологія», «Геоботаніка», «Популяційна екологія». Науково-педагогічний стаж роботи вченого становить понад 50 років.

Знаний фахівець в галузі екології, фітоценології, геоботаніки, популяційної біології охорони і раціонального використання природних ресурсів.

Науковий доробок професора Парпана В.І. становить понад 250 наукових, понад 70 – науково-популярних статей та близько 10 навчально-методичних робіт. Найбільш значущими серед них є:

Парпан В.І. Наукові напрямки і здобутки Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П.С. Пастернака //Лісівнича академія наук: наукові праці. – 2005. – Вип. 4. – С. 8-13.

Парпан В.І., Козак І.І. Екологічна лісова комп‘ютерна модель Forkome: моногр. – Івано-Франківськ: ЦІТ ПНУ, 2006. – 206 с.

Генетико-селекційні та насінницькі об‘єкти в лісах Буковини / [Р.М. Яцик, В.Д. Воробчук, В.І. Парпан та ін.]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288 с.

Порадник Карпатського лісівника // Особливості рубок догляду в гірських лісах Карпат / [Парпан В.І., Чернявський М.В., Гудима В.Д., Попадюк В.Д.].– Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – С. 134-149.

Парпан В.І., Парпан Т.В. Основні принципи сучасної парадигми гірського лісознавства та лісівництва Українських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 7-12.

Парпан В.І., Кокар Н.В. Морфологія рослин: навч. посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2010. – 332 с.

Парпан В.І., Козак І.І. Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA: навч. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – 189 с.

Парпан В.І., Шпарик Ю.С., Парпан Т.В. Проблеми оптимізації управління лісовими екосистемами в гірських умовах Українських Карпат // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 28-34.

Професор Парпан В.І. є розробником численних рекомендацій, що напрацьовані в УкрНДІгірліс: «Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні», «Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат», «Рекомендації з рубок переформування в основних типах лісу Українських Карпат», «Рекомендації з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських лісах Карпат».

Професор Парпан В.І. здійснює керівництво аспірантурою та докторантурою з 1994 року. Під його керівництвом захищено 17 кан­дидатських та дві докторські дисертації.

Професор Парпан В.І. є дійсним членом Української екологічної академії, членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Інституті агроекології УААН (м. Київ) та Національного лісотехнічного університету України (м. Львів).

За високі досягнення на науково-педагогічній ниві професор Парпан В.І. відзначений багатьма галузевими нагородами. Серед них, почесне звання «Заслужений лісівник України» (2008 р.).

Е-maіl: раrраn@il.if.ua

nach oben