Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Лавний Василь Володимирович

Лавний Василь Володимирович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 29 липня 1967 року в с. Нивиці Радехівського району Львівської області. У 1993 р. закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Дисертаційну роботу на тему «Особливості формування ясеневих насаджень Західного Лісостепу України» захистив у 2000 р. в Українському державному лі­со­технічному університеті (тепер – Національний лісотехнічний університет України) за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. В 2005 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України.

Трудову діяльність Лавний В.В. розпочав у 1986 р. техніком Томської аерофотолісовпорядкувальної експедиції. В 1993-1994 рр. працює стажистом-дослідником науково-дослідного сектору Українського державного лісотехнічного університету. В 1995-1999 рр. – аспірант кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, в 2000-2002 рр. – асистент кафедри лісівництва, 2002-2004 рр. старший викладач цієї ж кафедри. З 2004 р. до грудня 2016 р. працював доцентом кафедри лісівництва, в подальшому і дотепер – завідувач кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України.

Викладацьку роботу здійснює за напрямом «Лісове та садово-паркове господарство». Основними навчальними дисциплінами, які він викладає за ОС «Бакалавр» і «Магістр» є «Рекреаційне лісівництво», «Лісова політика», «Наближене до природи лісівництво» та «Менеджмент сталого лісового господарства».

Наукова діяльність професора Лавного В.В. зосереджена в галузі лісознавства і лісівництва, зокрема – вивчення особливостей формування ясеневих лісів Західного Лісостепу України, прояву вітровалів та буреломів в лісах Українських Карпат, особливостей проходження природного поновлення деревних порід та досвіду наближеного до природи лісівництва. Об’єктом досліджень є також сучасна лісова політика європейських країн, менеджмент сталого лісового господарства, особливості ведення лісового господарства на природоохоронних територіях.

Має міжнародний досвід роботи, проходив наукове стажування в Австрії, Бельгії, Німеччині та Швейцарії, брав участь у виконанні багатьох міжнародних проектів і виступав з доповідями на понад 40 закордонних науково-практичних конференціях.

Професор Лавний В.В. опублікував більше 120 наукових і навчально-методичних праць. Серед них:

Commarmot B. Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure. / B. Commarmot, U.-B. Brändli, F. Hamor, V. Lavnyy. – Birmensdorf, WSL; Lviv, UNFU; Rakhiv, CBR. – 2013. – 69 pp.

Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / за ред. Ю.Ю. Туниці, В.О. Богуслаєва. – Львів: Піраміда, 2014. – 967 с. (40 с. авт. Лавний В.В.).

Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини: посібник / Криницький Г. Т., Чернявський М. В., Лавний В В. та ін. – Ужгород: ПП "Коло", 2014. – 280 с.

Лавний В.В. Формування корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат: практичні рекомендації. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – 26 с.

Лавний В.В. Лісова політика. Програма курсу і методичні вказівки до самостійної роботи для студентів, які навчаються за магістерським рівнем вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство". – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 20 с.

Valeriu-Norocel Nicolescu, Torsten Vor, Vasyl Lavnyy et al. Ecology and management of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: a review. Forestry: An International Journal of Forest Research 2018 https://doi.org/10.1093/forestry/cpy032.

Професор Лавний В.В. є членом редколегії збірника науково-технічних праць «Науковий вісник НЛТУ України» і наукового збірника «Природа Карпат» та членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Професор Лавний В.В. здійснює керівництво аспірантурою з 2006 р. за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Під його керівництвом захищена одна кандидатська дисертація. Вільно володіє російською та німецькою мовами, задовільно – англійською.

Е-maіl: lavnyy@gmail.com

nach oben