Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Усцький Іван Мирославович

Усцький Іван Мирославович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України,
старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького

Народився 24 серпня 1950 року в м. Нижні Устрики (тепер територія Польщі). У 1971 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук з 1988 р. за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство ти лісівництво. Кандидатську дисертацію на тему «Особенности формирования очагов корневой губки и влияние лесохозяйственных мероприятий на устойчивость насаждений сосны» захистив у м. Харкові в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (УкрНДІЛГА). Звання старшого наукового співробітника отримав у 1993 році.

Трудову діяльність розпочав одразу після закінчення ЛЛТІ в 1971 р. на посаді інженера-таксатора в Харківській експедиції «Ліспроект». Після служби в армії у 1974 р. продовжував працювати інженером-таксатором у Харківській експедиції «Ліспроект». З 1977 р. і до цього часу працює в УкрНДІЛГА, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії підвищення стійкості лісів. На посаді завідувача лабораторії працює з 1994 року.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані з вивченням стійкості сосни до кореневої губки, вивченням причин масового всихання лісів, розробкою системи лісопатологічного моніторингу.

Науково-дослідну діяльність Усцький І.М. успішно поєднує з педагогічною на лісогосподарському факультеті Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де за сумісництвом займав посаду доцента кафедри лісоуправління та лісоексплуатації.

За результатами наукової діяльності Усцький І.М. опублікував 130 наукових праць, з яких 15 рекомендацій та настанов з вирощування та підвищення стійкості лісових насаджень до патогенних чинників. Співавтор трьох винаходів. Найважливіші серед них:

Усцький І.М., Попков Ю.М., Мокрицький В.О.Діагностика стану дерев сосни у вогнищах кореневої губки // Лісівництво і агролісомеліорація. – 1991. – Вип. 82. – С. 8-14.

Усцький І.М., Задорожний К.М. Особливості розвитку вогнищ кореневих гнилей, викликаних кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) в зоні забруднення цементними викидами // Лісівництво і агролісомеліорація. – 1999. – Вип. 94. – С. 22-27.

Усцький І.М., Шкудор В.Д., Глабець В.Р. Патологічні процеси берези повислої в лісах Західного Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2004. – Вип 105. – С. 189-195.

Усцький І.М., Полякова Л.В. Вплив омели на деякі біохімічні показники уражених дерев // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2009. – Вип 109. – С. 189-195.

Усцький І.М. Причини поширення патологічних процесів в ялинниках України // Вісник ХНАУ. Серія «Лісове господарство». – 2010. – Вип. 5. – С. 165-171.

Усцький І.М., Полякова Л.В., Ткачук В.І. Вторинні метаболіти дерново-підзолистих ґрунтів в культурах з хронічним відпадом сосни в умовах центрального Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2010. – Вип. 117. – С. 271-277.

Усцький І.М. Лісогосподарські заходи та їх вплив на динаміку патологічних процесів у лісах Рівненщини // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2010. – Вип. 21.1. – С. 87-94.

Усцький І.М. Динаміка стану насаджень основних лісоутворювальних порід України 1990-2006 рр. // Лісовий журнал. – 2011. – № 1. – С. 32-35.

Усцький І.М., Михайліченко О.А. Вплив осушувальної меліорації на стан лісових насаджень Лівобережного Полісся та північної частини Лівобережного Лісостепу// Наук. вісник НУБіП України. – 2017. – Вип. 255. – С. 169-179.

Під керівництвом ученого захищені дві кандидатські дисертації.

За багаторічну сумлінну працю в галузі та особистий внесок в підготовку і впровадження наукових розробок у лісогосподарське виробництво Усцький І.М. нагороджений Іменним годинником та відзнакою «Відмінник лісового господарства України».

Е-maіl: ustskiy@uriffm.org.ua

nach oben