Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Дейнека Анатолій Михайлович

Дейнека Анатолій Михайлович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України України,
начальник Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства,
професор кафедри екологічної економіки Національного лісотехнічного університету України,
доктор економічних наук, професор

Народився 4 жовтня 1967 року в селі Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. В 1992 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом – «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Дейнека А.М – доктор економічних наук з 2010 року. Дисертаційну роботу на тему «Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах» захистив у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів). З 2010 р. – професор кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств НЛТУ України.

Дейнека А.М. розпочинав свою трудову діяльність у 1992 р. з посади помічника лісничого Крукеницького лісництва Самбірського держлісгоспу. В період 1993-1995 рр. працював лісничим Рудківського лісництва Самбірського ДЛГ, в 1995-1998 рр. – лісничим Липниківського лісництва Львівського ДЛГ, в 1998-1999 рр. – заступником Генерального директора ДЛГО «Львівліс».

В період 1999-2004 рр. обіймав посаду Генерального директора ДЛГО «Львівліс». Впродовж 2004-2005 рр. працював начальником державної інспекції з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Держуправління екології та природних ресурсів у Львівській області, пізніше – заступником начальника держуправління екології та природних ресурсів у Львівській обл., начальником держлісінспекції. В період 2005-2007 рр. Дейнека А.М. – начальник Львівського обласного управління лісового господарства. З липня 2007 року і по цей час займає посаду начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Дейнека А.М. неодноразово обирався депутатом районного та обласного рівня.

Працюючи за сумісництвом в НЛТУ України, професор Дейнека А.М. здійснює підготовку фахівців за напрямком «Лісове та садово-паркове господарство». Викладає дисципліни – «Економіка лісового та садово-паркового господарства», «Економіка галузі».

Основні напрями наукових досліджень – формування і реалізація державної політики в сфері лісових відносин; ведення лісового і мисливського господарства та полювання на території Львівської області; сталий розвиток лісового господарства.

За період наукової та педагогічної діяльності професор Дейнека А.М. опублікував більше 70 наукових статей, є автором однієї та співавтором чотирьох монографій. Найвагоміші серед них:

Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку: моногр. – К.: Знання, 2009. – 350 с.

Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В., Дейнека А.М. та ін. Лісова політика: теорія і практика: моногр. – Львів: Піраміда, 2008. – 612 с.

Дейнека А.М., Синякевич І.М., Соловій І.П. Лісове господарство України в двадцять першому столітті: стан, сценарії і проблеми сталого розвитку // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 72-81.

Дейнека А.М., Синько Є.І., Синякевич І.М., Динька П.К. Економічна ефективність інвестицій (на прикладі лісового комплексу). – Львів: ТзОВ "ЗУКЦ", 2003. – 45 с.

Дейнека А.М., Бондаренко В.Д., Бурмас В.Р. Мисливсько-господарське законодавство України: посібник до практичних занять для студентів спеціальності «Мисливське господарство», «Лісове господарство»: навчально-методичний посібник. – Львів, Сполом, 2005. – 336 с.

Дейнека А.М. Методологічні особливості удосконалення стратегічного управління лісовим сектором // Ефективна економіка. – 2009. - № 2. – С. 24-29.

Дейнека А.М. Європейські тенденції лісокористування та розвиток ринків продукції лісового сектора економіки // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть: міжвідомчий наук.-техн. зб. – 2007. – Вип. 33. – С. 139-145.

Дейнека А.М., Синякевич І. М., Соловій І. П. Лісова політика: підручник. – К.: Знання, 2013. – 323 с.

За плідну роботу у лісовому господарстві професор Дейнека А.М. відзначений багатьма урядовими нагородами: Почесна відзнака Міністерства надзвичайних ситуацій України (2000); Подяка голови Держкомлісгоспу України (2000, 2001); Почесна грамота Держкомлісгоспу України (2001); Іменний годинник Голови Держкомлісгоспу України (2002); Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002); «Відмінник лісового господарства України» (2007); «Заслужений лісівник України» (2007).

Е-maіl: lvivlis@lvivlis.gov.ua

nach oben