Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ

Керівний склад ЛАНУ

Список керівного складу Лісівничої Академії наук України
     

Криницький Григорій Томкович – Президент ЛАН України, академік ЛАН України, завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України, доктор біологічних наук, професор (м. Львів)

Лакида Петро Іванович – Перший віце-президент ЛАН України, академік ЛАН України, член-кореспондент НААН України, менеджер з інноваційного розвитку ДП "Ліси України", доктор сільськогосподарських наук, професор (м. Київ)

Ткач Віктор Петрович – віце-президент ЛАН України, академік ЛАН України, член-кореспондент НААН України, член-кореспондент НАН України,  директор УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор (м. Харків)

   

Лавний Василь Володимирович – віце-президент ЛАН України, академік ЛАН України, проректор з наукової роботи НЛТУ України, доктор сільськогосподарських наук,  професор (м. Львів)

Соловій Ігор Павлович – віце-президент ЛАН України, академік ЛАН України, професор кафедри екологічної економіки і бізнесу НЛТУ України, доктор економічних наук, професор (м. Львів)

Дебринюк Юрій Михайлович – академік-секретар ЛАН України,  академік ЛАН України, професор кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України, доктор сільськогосподарських наук, професор (м. Львів)

     

Максимів Людмила Іванівна – член-кореспондент ЛАН України, скарбник ЛАН України, кандидат економічних наук (м. Львів)

Голубчак Олексій Іванович – керівник Західного відділення ЛАН України, директор УкрНДІгірліс, кандидат сільськогосподарських наук (м. Івано-Франківськ)

Василишин Роман Дмитрович – керівник  Центрального відділення ЛАН України, академік ЛАН України, директор науково-навчального інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, доктор            сільськогосподарських наук, професор (м. Київ)

     

Мєшкова Валентина Львівна – керівник Східного відділення ЛАН України, академік ЛАН України, головний науковий співробітник відділу ентомології, фітопатології та фізіології УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, доктор сільськогосподарських наук, професор (м. Харків)

Дейнека Анатолій Михайлович – академік ЛАН України, начальник Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства, доктор економічних наук, професор (м. Львів)

Бала Олександр Петрович – член-кореспондент ЛАН України,  директор науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент    (м. Київ)

 

Лось Світлана Анатоліївна – член-кореспондент ЛАН України, завідувачка відділу селекції, генетики та біотехнології УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, (м. Харків)

Домашовець Галина Степанівна – член-кореспондент ЛАН України, член Ревізійної комісії, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент    (м. Київ)

Заїка Володимир Костянтинович– академік ЛАН України, член Ревізійної комісії, професор кафедри лісівництва НЛТУ України, доктор біологічних наук, професор (м. Львів)

     

Усцький Іван Мирославович – член-кореспондент ЛАН України, член Ревізійної комісії,  завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, старший науковий співробітник  (м. Харків)

 

 

     

 

   

 

Submenu

nach oben