Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Максимів Людмила Іванівна

Максимів Людмила Іванівна

Член Президії Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України,
скарбник Лісівничої академії наук України,
доцент кафедри екологічної економіки
Національного лісотехнічного університету України,
кандидат економічних наук

Народилася 11 березня 1960 року в м. Орджонікідзе (Північно-Осетинська АРСР). У 1982 р. з відзнакою закінчила Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Технологія деревообробки», кваліфікація – «Інженер-технолог з автоматизації».

Дисертаційну роботу за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація, управління і планування народного господарства. захистила у Львівському лісотехнічному інституті в 1991 році. Вчене звання доцента присвоєне у 1995 р. в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України) по кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту.

Трудову діяльність розпочала у Львівському філіалі ПКТІ Мінліспрому УРСР інженером відділу економічних досліджень. У 1985-1989 рр навчалася в цільовій аспірантурі Львівського лісотехнічного інституту. З 1989 р. почала працювати в цьому навчальному закладі молодшим науковим співробітником, асистентом кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств, а з 1993 р. – асистентом, доцентом кафедри бухгалтерського обліку, фінансів та аудиту. У 1998-2004 рр. – докторант кафедри обліку та аудиту, керівник центру підготовки магістрів економіки довкілля та природних ресурсів. У 2004-2014 рр. – директор Інституту екологічної економіки НЛТУ України. З 2014 р. – доцент кафедри екологічної економіки НЛТУ України.

Викладацьку роботу проводить за спеціальностями «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Екологія та охорона навколишнього середовища». «Економіка підприємства», «Садово-паркове господарство», «Архітектура». У рамках магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» викладає авторський курс «Менеджмент довкілля підприємств». Викладає дисципліну «Сталий розвиток» для студентів навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами», Обладнання лісового комплексу», «Технології лісосічних і лісоскладських робіт»). Для студентів інституту лісового і садово-паркового господарства напряму «Архітектура» викладає дисципліну «Основи економіки та організації будівництва», спеціальності «Садово-паркове господарство» - дисципліну «Економіка садово-паркового господарства».

Основні напрями наукових досліджень: екологічний облік, екологічний менеджмент, економіка підприємства. За роки наукової та педагогічної діяльності опублікувала понад 200 наукових, науково-популярних і навчально-методичних праць як у вітчизняних, так і зарубіжних виданнях. Серед них:

Maksymiv L., Zahvoyska L., Pelyukh O., Methodological considerati-ons and their application for evaluation of benefits from the conversion of even-age secondary Norway spruce stands into mixed uneven-aged woodlands with a focus on the Ukrainian Carpathians. Methodologische Überlegungen und deren Anwendung zur Evaluierung von Vorteilen der Umwandlung von gleichaltrigen sekundären Fichtebeständen in gemischte ungleichaltrige Waldbestände am Beispiel der Ukrainischen Karpaten / Austrian Journal of Forest Science. – 134. Jahrgang (2017), Sonderheft 1a, S. 251-281.

Максимів Л.І., Климович В.П., Загвойська Л.Д. Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір. Наук. праці Лісівничої академії наук України. – 2016. – Вип. 14. – C. 244-251.

Заступник керівника робочої групи 4.05.00 «Економіка управління та управлінський облік» міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій IUFRO. Делегат ХХІІ Світового Конгресу IUFRO (м. Брісбен, Австралія, 2005 р.) та Ювілейного Конгресу до 125-річчя IUFRO (Фрайбург, ФРН, 2017). Постійний учасник міжнародних конференцій робочої групи 4.05.00. Стажувалась в університетах Австрії, Польщі. ФРН, США, Чехії, Швеції.

Під керівництвом доцента Максимів Л.І. захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Керівник і співкерівник низки держбюджетних і госпдоговірних тем. Координатор від України швейцарсько-українського дослідницького проекту «Можливості зеленої енергії для Українських Карпат» (2017-2010), фінансованого Державним секретаріатом Швейцарії з освіти, досліджень та інновацій (SERI) у співпраці з Інститутом лісу, снігу і ландшафту (WSL).

За багаторічну науково-педагогічну працю нагороджена відзнакою МОН України «Відмінник освіти України» (2004 р.).

Робочі іноземні мови – німецька, англійська.

Е-maіl: maksymivl@ukr.net

nach oben