Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Туниця Юрій Юрійович

Туниця Юрій Юрійович

Почесний президент Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
академік НАН України,
доктор економічних наук, професор

Народився 19 травня 1941 року в селі Онок Виноградiвського району Закарпатської області. У 1964 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Доктор економічних наук з 1978 року. Кандидатську дисертацію на тему “Економічна ефективність використання неліквідної деревини від рубок догляду в умовах Закарпатської області” захистив у 1969 році. Докторська дисертація на тему “Еколого-економічні проблеми комплексного використання та охорони лісових ресурсів (на прикладі Українських Карпат)” захищена у 1977 році. Вчене звання професора присвоєно у 1980 р. по кафедрі економіки та організації лісової промисловості і лісового господарства Львівського лісотехнічного інституту.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у цьому ж інституті у 1968 р. старшим викладачем кафедри економіки та організації лісової промисловості і лісового господарства. З 1973 по 1978 рр. працював доцентом, а впродовж 1978-1988 рр. – завідувачем цієї ж кафедри. В період 1982-1984 рр. працював на посаді проректора з навчальної роботи Львівського лісотехнічного інституту. Був завідувачем кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи географічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка (1988-1993 рр.). Впродовж 1993-2021 рр. професор Туниця Ю.Ю. був ректором НЛТУ України.

Напрямки наукових досліджень професора Туниці Ю.Ю. різнобічні. Він є фахівцем у галузі раціонального природокористування і охорони довкілля, засновником нового наукового напряму – екологічна економіка. Ним відкрито та обгрунтовано економічний закон неминучого зростання екологічних витрат у структурі витрат суспільного виробництва та нові категорії в економічній науці — „екологічні витрати і втрати”, „еколого-економічна ефективність природокористування”.

Організував нові для України Інститут та кафедру екологічної економіки. Через ці структури розроблено і впроваджено першу на теренах континентальної Європи магістерську програму „Економіка довкілля і природних ресурсів” у рамках міжнародного європейського проекту “Environmental and Natural Resource Economics” (ENARECO) освітньої європейської програми TEMPUS-TACIS у співпраці з провідними університетами Німеччини (Фрайбург), Італії (Падуя) та Бельгії (Гент). В Інституті екологічної економіки вперше в Україні розпочато випуск економістів-екологів.

Професор Туниця Ю.Ю. є автором ідеї та концепції створення Екологічної Конституції Землі – міжнародного економіко-правового акта екологічної безпеки планети і сталого розвитку. Ця ідея проголошувалася Президентами України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (1997, 2008, 2009, 2011 рр.).

За період наукової та педагогічної діяльності професор Туниця Ю.Ю. видав багато наукової, науково-популярної та навчально-методичної літератури. Серед них, 11 монографій («Эколого-экономическая эффективность природопользования», 1980; «Комплексное лесное хазяйство», 1987; «Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми», 2002; «Екологічна економіка і ринок: подолання суперечностей», 2006 та ін.), більше 200 наукових публікацій.

Під керівництвом професора Туниці Ю.Ю. захищено шість докторських і понад 40 кандидатських дисертацій. Вченим сформована наукова школа з еколого-економічних проблем природокористування та охорони довкілля. Професор Туниця Ю.Ю. є дійсним членом Національної академії наук України. Член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І.Франка. За видатні наукові досягнення професор Туниця Ю.Ю. нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (1995 р.), ІІ ступеня (2009 р.).

Е-maіl: nltu@ukr.net

nach oben