Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Туниця Юрій Юрійович

Туниця Юрій Юрійович

Почесний президент Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
академік НАН України,
ректор Національного лісотехнічного університету України,
доктор економічних наук, професор

Народився 19 травня 1941 року в селі Онок Виноградiвського району Закарпатської області. У 1964 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Доктор економічних наук з 1978 року. Кандидатську дисертацію на тему “Економічна ефективність використання неліквідної деревини від рубок догляду в умовах Закарпатської області” захистив у 1969 році. Докторська дисертація на тему “Еколого-економічні проблеми комплексного використання та охорони лісових ресурсів (на прикладі Українських Карпат)” захищена у 1977 році. Вчене звання професора присвоєно у 1980 р. по кафедрі економіки та організації лісової промисловості і лісового господарства Львівського лісотехнічного інституту.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у цьому ж інституті у 1968 р. старшим викладачем кафедри економіки та організації лісової промисловості і лісового господарства. З 1973 по 1978 рр. працював доцентом, а впродовж 1978-1988 рр. – завідувачем цієї ж кафедри. В період 1982-1984 рр. працював на посаді проректора з навчальної роботи Львівського лісотехнічного інституту. Був завідувачем кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи географічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка (1988-1993 рр.). У 1993 р. професор Туниця Ю.Ю. обраний ректором Львівського лісотехнічного інституту.

Підготовку фахівців здійснює за спеціальністю “Економіка довкілля і природних ресурсів” за ОКР «Магістр». Викладає різні навчальні дисципліни, серед яких “Екологічна економіка”. Науково-педагогічний стаж роботи вченого становить більше 50 років.

Напрямки наукових досліджень професора Туниці Ю.Ю. різнобічні. Він є фахівцем у галузі раціонального природокористування і охорони довкілля, засновником нового наукового напряму – екологічна економіка. Ним відкрито та обгрунтовано економічний закон неминучого зростання екологічних витрат у структурі витрат суспільного виробництва та нові категорії в економічній науці — „екологічні витрати і втрати”, „еколого-економічна ефективність природокористування”.

Організував нові для України Інститут та кафедру екологічної економіки. Через ці структури розроблено і впроваджено першу на теренах континентальної Європи магістерську програму „Економіка довкілля і природних ресурсів” у рамках міжнародного європейського проекту “Environmental and Natural Resource Economics” (ENARECO) освітньої європейської програми TEMPUS-TACIS у співпраці з провідними університетами Німеччини (Фрайбург), Італії (Падуя) та Бельгії (Гент). В Інституті екологічної економіки вперше в Україні розпочато випуск економістів-екологів.

Професор Туниця Ю.Ю. є автором ідеї та концепції створення Екологічної Конституції Землі – міжнародного економіко-правового акта екологічної безпеки планети і сталого розвитку. Ця ідея проголошувалася Президентами України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (1997, 2008, 2009, 2011 рр.).

За період наукової та педагогічної діяльності професор Туниця Ю.Ю. видав багато наукової, науково-популярної та навчально-методичної літератури. Серед них, 11 монографій («Эколого-экономическая эффективность природопользования», 1980; «Комплексное лесное хазяйство», 1987; «Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми», 2002; «Екологічна економіка і ринок: подолання суперечностей», 2006 та ін.), більше 200 наукових публікацій.

Під керівництвом професора Туниці Ю.Ю. захищено шість докторських і понад 40 кандидатських дисертацій. Вченим сформована наукова школа з еколого-економічних проблем природокористування та охорони довкілля. Професор Туниця Ю.Ю. є дійсним членом Національної академії наук України. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у НЛТУ України за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, член спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І.Франка.

За видатні наукові досягнення професор Туниця Ю.Ю. нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (1995 р.), ІІ ступеня (2009 р.).

Е-maіl: nltu@ukr.net

nach oben