Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Мєшкова Валентина Львівна

Мєшкова Валентина Львівна

Керівник Східного відділення Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
завідувач лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народилася 7 жовтня 1952 року в м. Харкові. У 1974 р. закінчила біологіч­ний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (тепер – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Отримала диплом з від­знакою про вищу освіту за спеціальністю «Зоологія», кваліфікація – «Біолог, викладач біології і хімії».

Кандидат біологічних наук з 1981 р. за спеціальністю 03.00.09 – Ентомологія. Доктор сільськогоспо­дарських наук з 2004 р. за спеціальністю 16.00.10 – Ентомологія. Докторська дисертація захищена у 2003 р. у Національному аграрному університеті (тепер – Національний університет біоре­сурсів і природокористування України, м. Київ). Вчене звання старший науковий співробітник присвоєно у 1987 р. за спеціальністю «Ентомологія» в УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. по кафедрі зоології та ентомології Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Ще навчаючись на 5-му курсі університету (з 1973 р.) В.Л. Мєшкова почала працювати лаборантом у відділі захисту лісу УкрНДІЛГА. Після закінчення університету (1974 р.) працювала за призначенням у школі м. Люботин Харківської області, а в 1974 р. вступила до аспірантури УкрНДІЛГА. З 1977 р. – молодший науковий співробітник лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА, з 1984 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – провідний науковий співробітник, з 2004 р. – перший заступник директора УкрНДІЛГА, з 2010 р. – завідувач лабораторії захисту лісу.

Науковий стаж в УкрНДІЛГА становить 45 років. За сумісництвом – професор кафедр зоології та ентомології та кафедри лісівництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де здійснює підготовку фахівців за напрямами "Захист рослин" і "Лісове господарство". Викладає навчальні дисципліни "Методологічні основи прогнозування в захисті рослин", "Інтегрований захист лісу" та інші. Педагогічний стаж становить понад 14 років.

Професором Мєшковою В.Л. вперше в Україні здійснено випробування вірусного препарату ВІРИН-ЕНШ і виявлено закономір­ності поширення вірусного захворювання в популяціях лісових комах. Обґрунтовано фенологічну теорію динаміки їх чисельності. Побудовано схему стратегічного, тактичного й оперативного прогнозування масових розмножень, вдосконалено методи обліку та прогнозування шкідливих комах. Досліджуються вплив змін клімату та лісогосподарської діяльності на поширення шкідників лісу, вплив шкідливих комах і збудників хвороб на ріст і стан лісів. Брала участь у міжнародних проектах з питань обліку короїда-типографа у Карпатах, відновлення лісу та його стійкості на межі лісу і степу, відмирання ясена в Європі, визначення інвазійності та ризику поширення дотістроми.

Науковий доробок професора Мєшкової В.Л. становить понад 500 наукових і науково-популярних статей, п’ять монографій, два посібники, близько 20 нормативних документів лісової галузі. Серед них: монографії «Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів» (2002), «Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых» (2009), у співавторстві «Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області» (2016), «Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах» (2017), «Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся» (2018), навчальні посібники «Сільськогосподарська екологія» (2009) та «Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье» (2011).

Керівництво аспірантурою здійснює з 1998 року. Під її керівництвом захищено одинадцять кандидатських дисертацій.

Професор Мєшкова В.Л. є членом спеціалізованої вченої ради при УкрНДІЛГА за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Є членом редколегій фахових видань: "Лісівництво і агролісомеліорація", Вісник ХНАУ (Серія «Ентомологія та фітопатологія»), «Український ентомологічний журнал» і головою редколегії видання «Вісті Харківського ентомологічного товариства». Є керівником лісогосподарської секції Харківського відділення Малої академії наук України.

За значні здобутки у науковій діяльності професора Мєшкову В.Л. нагороджено іменним годинником Держкомлісу України (2002 р.), нагрудним знаком "Відмінник лісового господарства України" (2007 р.). Є Почесним членом Українського ентомологічного товариства та нагороджена відзнакою "Почесний лісівник України".

Е-maіl: Valentynameshkova@gmail.com
nach oben