Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Ведмідь Микола Максимович

Ведмідь Микола Максимович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України,
декан факультету лісового господарства
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Народився 24 грудня 1949 року в с. Слобідка Новгород-Сіверського району Чернігівської області. У 1968 р. закінчив Лубенський лісний технікум, здобувши кваліфікацію «Технік-лісовод». У 1976 р. закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Трудову діяльність розпочав у 1968 р. на посаді техніка-лісівника у Новгород-Сіверському лісгоспзагу. З 1976 по 1977 рр. – інженер, лісничий у Новгород-Сіверському ліспгоспзагу. В період 1977–1980 рр. працював головним інженером Остерського лісгоспзагу Чернігівської області.

У 1980 р. призначений на посаду директора Борзнянського лісгоспзагу Чернігівської області, де працював по 1984 рік. У період 1984–2000 рр. працював начальником Харківського обласного управління лісового господарства та лісозаготівель, генеральним директором ДЛГО «Харківліс».

Поряд із виробничою діяльністю, М. М. Ведмідь займається науковою роботою. З 1984 по 1987 рр. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Української сільськогосподарської академії. У 1997 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.00.20 – Лісознавство і лісівництво. В період 1999-2007 рр. за сумісництвом очолював кафедру лісових культур і меліорацій Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. В 2003 р. отримав учене звання доцента, у 2017 р. – професора університету.

З 2000 по 2011 рр. – заступник голови Державного комітету лісового господарства України. В період 2000-2016 рр. член колегії Держкомлісгоспу, а пізніше – Держлісагенства України. З 2006 по 2013 рр. – голова міжнародного технічного комітету зі стандартизації лісоматеріалів ISO TC/218 «Timber».

У період 2011-2015 рр. – заступник директора УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. З 2016 р. – декан факультету лісового господарства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Доцент Ведмідь М.М. одноосібно та в співавторстві опублікував близько 100 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. один підручник і чотири монографії. Серед них:

Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. Системи захисту грунтів від ерозії: підруч. – К.:КОВПЦ «Златояр», 2004. – 435 с.

Ведмідь М.М., Гаврилов В.А. До питання визначення потенційної продуктивності лісових земель // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2004. – Вип. 107. – С. 14-19.

Ведмідь М.М. Лісовий фонд Лівобережного Лісостепу України та використання деревостанами потенційної продуктивності земель // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2005. – Вип. 108. – С. 3-6.

Ведмідь М.М., Мєшкова В.Л., Жежкун А.М. Алгоритм для вивчення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за матеріалами лісовпорядкування // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 110. – С. 54-59.

Ведмідь М.М. Резерви підвищення продуктивності лісів Правобережного Лісостепу України (на прикладі свіжого груду) // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 109. – С. 45-51.

Лохматов Н.А., Гладун Г.Б., Ведмідь М.М. Лесные насаждения южной части Украины: моногр. – Харьков: Новое слово, 2007. – 431 с.

Ведмідь М.М., Шкудор В.Д., Бузун В.О. Відновлення природних лісостанів Західного Полісся: моногр. – Житомир: Полісся, 2008. – 303 с.

Ведмідь М.М., Жежкун А.М., Лук’янець В.А., Познякова С.І. Ріст і стан культур дуба звичайного за 20-річний період після реконструкції малоцінних молодняків дібров // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 13-19.

Краснов В.П., Орлов О.О., Ведмідь М.М. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся – Новоград-Волинський: Новоград, 2009. – 488 с.

Ведмідь М.М., Жежкун А.М. Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України: моногр. – Суми, 2014. – 258 с.

Під науковим керівництвом Ведмідя М.М. захищено чотири кандидатських дисертації.

Е-maіl: vedmedn@gmail.com

nach oben