Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Голубчак Олексій Іванович

Голубчак Олексій Іванович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
член-кореспондент Лісівничої академії наук України України,
директор УкрНДІгірліс,
кандидат сільськогосподарських наук

Народився 13 грудня 1956 року в с. Блюдники Галицького району Івано-Франківської області. У 1978 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Кандидат сільськогосподарських наук з 2008 р. за спеціальністю 06.03.03 – Лісівництво та лісознавство. Дисертаційна робота на тему «Структура і формування молодих деревостанів Горган» захищена у 2008 р. у Національному лісотехнічному університеті України.

Голубчак О.І. розпочинав трудову діяльність у Шевченськівському лісництві Вигодського лісокомбінату у 1978 р., спочатку на посаді техніка-лісівника, а згодом – помічника лісничого (до 1981 р.), лісничого (1981-1984 рр.), заступника голови профкому, голови профкому (1984-1990 рр.), начальника відділу лісового господарства (1990-1995 рр.) та головного лісничого цього ж лісокомбінату (1995-1998 рр.). З 1998 р. по 2002 рр. Голубчак О.І. працював першим заступником голови та головою районної Долинської адміністрації. Впродовж 2001-2017 рр. працював на посаді начальника Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства. З 2017 р. і по цей час очолює УкрНДІгірліс.

За сумісництвом займався викладацькою діяльністю в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Основні напрямки наукової діяльності Голубчака О.І. різнобічні. Він займається вивченням питань, що стосуються екології лісів, лісовідновлення та природного формування лісостанів Карпат, економіка рекреаційного лісокористування.

За роки виробничої та науково-педагогічної діяльності Голубчак О.І. видав низку наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них:

Голубчак О.І.,Голояд Б.Я., Турчак К.О. Гідротехнічні споруди для попередження та зменшення руйнівної сили повеней, селів і ерозії в Українських Карпатах (для середньогірського поясу): моногр. – Івано-Франківськ, 2001. – 52 с.

Голубчак О.І.,Калуцький І.Ф. Екологічні проблеми лісів Івано-Франківщини // Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.3. – С. 247-252.

Голубчак О.І. Сучасний стан лісового господарства області, проблеми та шляхи їх вирішення // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції«Наукові основи ведення сталого лісового господарства». – Івано-Франківськ, 2005. – С. 18-21.

Голубчак О.І.,Калуцький І.Ф. Особливості ведення лісового господарства у рекреаційних лісах і проблеми рекреаційного лісокористування // Наук. праці Лісівничої академії наук України. – 2006. – №3. – С. 39-42.

Голубчак О.І. Особливості розвитку молодих деревостанів Горган // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства». – Львів: РВВ НЛТУУкраїни, 2006. – С.113-115.

Голубчак О.І. Природне поновлення та підріст деревних порід у деревостанах Горган (регіон Українських Горган) // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревообр. пром-сть. – 2006. – Вип. 31. – №6. – С. 59-65.

Гаврусевич А.М., Бродович Р.І., Кацуляк Ю.Д.,Яцик Р.М., Голубчак О.І. Діброви Українських Карпат і суміжних територій, їх стан та особливості відновлення: моногр. – Тернопіль: 2010. – 160 с.

Рекомендації зі сталого лісокористування в Карпатах (пріоритетні напрямки розвитку) // Парпан В.І., Шпарик Ю.С., Парпан Т.В., Вітер Р.М., Голубчак О.І./ Збірник рекомендацій УкрНДІгірліс. – Вип. 2. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 83-96.

Голубчак О.І., Гудима В.М., Гудима В.Д. Лісокористування в Карпатах: історія, сьогодення, проблеми, шляхи вирішення // Матеріали між народ. наук.-практ. конф. «Основні прооблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах». – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С.64-72.

За багаторічну працю та досягнення в царині збереження, відтворення і раціонального використання лісів Карпат Голубчак О.І. нагороджений багатьма державними та галузевими відзнаками. Серед них: Грамота Міністерства лісового господарства (1996 р.), Почесна грамота Голови Верховної Ради України (2006 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2006 р.), Відзнака Президента «Орден за заслуги» 3 ступеня (2008 р.), Нагрудний знак «Відмінник лісового господарства України» (2003 р.), Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (1998 р.).

Е-maіl: girlis@ukr.net

nach oben