Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Соловій Ігор Павлович

Соловій Ігор Павлович

Віце-президент Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
професор кафедри екологічної економіки
Національного лісотехнічного університету України,
доктор економічних наук, професор

Народився 10 лютого 1964 р. в с. Мацошин Жовківського району Львівської області. У 1986 р. з відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) за спеціальністю «Лісове господарство», здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Трудову діяльність розпочав у 1986 р. на посаді помічника лісничого Рафалівського л-ва Рафалівського ЛГЗ Рівненської області. З 1987 р. працює в ЛЛТІ на посадах молодшого наукового, старшого наукового співробітника лабораторії проблем природокористування науково-дослідного сектору. Після захисту кандидатської дисертації в 1991 р. працював асистентом кафедри лісівництва, а в 1995-2001 рр. – завідувачем навчально-методичного відділу та доцентом кафедри лісівництва за сумісництвом. У 2001 р. перейшов на кафедру економіки та менеджменту лісових підприємств, а в 2004 р. – на новостворену тоді кафедру екологічної економіки.

Соловій І.П. продовжує плідно працювати в науковому та навчально-методичному напрямках. У грудні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади формування політики сталого розвитку лісового сектора економіки» за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

На високому рівні читає лекційні курси – «Економіка землекористування», «Прикладний екологічний маркетинг», «Економіка садово-паркового господарства», «Academic Writing» та «Sustainable Development» (останній завершується видачею студентам сертифікату Університету Упсала, Швеція). Здійснює наукове керівництво магістерськими роботами і дсертаційними дослідженнями аспірантів університету та магістрів, аспірантів американських університетів, які проходть стажування в НЛТУ України.

Професор Соловій І.П. проходив стажування в Атлантичному Екологічному Центрі (США, Канада), університеті штату Північної Кароліни, університеті Вермонта (США), університеті м. Гент (Бельгія), університеті м. Фрайбург, Дрезденському технологічному університеті, університеті м. Геттінген (Німеччина), університеті м. Лунд, Шведському аграрному університеті (Швеція), Маколі Інституті (Шотландія) , Швейцарському Федеральному інституті снігу, лісу і ландшафту (WSL). Випускник програми Фулбрайта (2004-2005 рр. , 2014 - 2015 рр.), двічі отримував наукову стипендію Німецької служби академічних обмінів (2001 р., 2007 р.), є учасником мережі викладачів Програми Балтійського Університету, Cвітової мережі дослідників гірських територій Mountain Research Initiative, віце-президентом Європейського лісівничого академічного товариства, членом консультативної групи експертів Ради Європейських Лісівників, експертом МСОП.

З 2015 р. є експертом Наукової ради МОН України за напрямом «Економіка». Входить до складу національної групи з розробки стандартів лісової сертифікації FSC.

Професор Соловій І.П. продовжує проводити дослідження з проблем формування інструментів міжнародної і національної лісової політики, теорії послуг лісових екосистем, інтеграції підходів екологічної економіки у менеджменті лісового господарства, стратегій розвитку лісового сектора. Доповідач та співорганізатор міжнародних конференцій, зокрема Конференції ООН з питань сталого розвитку «Rio+20» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 2012), «Глобальні зміни в горах світу» (Перс, Шотландія, 2010), серії Форумів Карпатікум (Краків, 2010, Стара Лєсьна, 2012, Львів 2014, Егер, 2018). Ученим опубліковано понад 270 наукових та навчально-методичних робіт. Серед них:

Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В. та ін. Землекористування еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування: навч. посібник. – Львів: Афіша, 2005.– 400 с.

Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора економіки: парадигма та інструменти. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 368 с.

Soloviy I.P., Keeton W.S. (eds) Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains.. – Lviv: Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres, 2009. – 432 p.

Соловій І. П., Геник Я. В., Соловій В. І. Управління професійним навчальним закладом на засадах сталого розвитку. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2014. – 224 с.

Професор Соловій І.П. вільно володіє кількома іноземними мовами – англійською, польською та російською, має базові знання з німецької мови.

Е-maіl: soloviy@yahoo.co.uk

nach oben