Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Дебринюк Юрій Михайлович

Дебринюк Юрій Михайлович

Академік-секретар Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
професор кафедри лісових культур і лісової селекції
Національного лісотехнічного університету України,
доктор сільськогосподарських наук

Народився 13 вересня 1960 року в с. Яворів Косівського району Івано-Франківської області. У 1985 р. з відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Наукову ступінь – кандидат сільськогосподарських наук отримав у 1989 р. за спеціальністю 06.03.01 – Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Вчене звання – доцент було присвоєно у 1995 р. по кафедрі лісових культур і деревинознавства Українського державного лісотехнічного університету (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Наукову ступінь – доктор сільськогосподарських наук було присвоєно у 2007 р. за спеціальністю 06.03.01 – Лісові культури і фітомеліорація. Дисертаційна робота на тему "Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал" була захищена у Національному лісотехнічному університеті України 29 березня 2007 року.

Дебринюк Ю.М. у 1981-1985 роках працював помічником лісничого Верховинського л-ва (Івано-Франківська обл.). З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі при Львівському лісотехнічному інституті (ЛЛТІ). Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації працював на посадах молодшого, старшого та провідного наукового співробітника науково-дослідного сектору ЛЛТІ. У 1993 р. був переведений на посаду асистента кафедри лісових культур і деревинознавства, в 1995 р. – на посаду доцента цієї ж кафедри, в 2007 р. – на посаду професора кафедри лісових культур і лісової селекції. Атестат професора отримав у 2009 році.

Викладає дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення», «Сучасні технології лісокультурного виробництва», «Лісові меліорації», «Декоративні розсадники та насінництво» для освітньо-класифікаційного рівня «Бакалавр» і «Магістр».

Основні напрямки наукової діяльності – удосконалення та розробка технології створення і вирощування високопродуктивних штучних насаджень за участю аборигенних лісотвірних порід та порід-екзотів; опрацювання теоретичних, методологічних і технологічних засад створення й вирощування плантаційних лісових культур у західному регіоні України; технологія запровадження плантаційних лісових культур як складової енергетичного балансу держави; розробка методологічних, теоретичних і практичних аспектів лісокультурного районування; методологічні засади визначення фактичної та потенційної продуктивності деревостанів, напрямків підвищення фактичної продуктивності лісів до потенційного рівня.

За час роботи в НЛТУ України автором одноосібно та зі співавторами опубліковано понад 230 наукових статей, шість монографій, три навчальні посібники, два підручники, видано 19 навчально-методичних та 28 науково-популярних публікацій. Серед них:

Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво: навч. посібник. – Львів: Світ, 1998. – 432 с.

Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України: моногр. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.

Дебринюк Ю.М., Криницький Г.Т., Целень Я.П. Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України: моногр. – Львів: Камула, 2016. – 160 с.

Белеля С.О., Дебринюк Ю.М. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України: моногр. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. – 444 с.

Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 504 с.

Член експертної ради в Департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації по секції «Агрономія та лісове господарство» (м. Київ); член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у Національному лісотехнічному університеті України; член редколегії чотирьох наукових видань; академік-секретар ЛАН України.

Під керівництвом ученого захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (1999 р.), Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України за високі досягнення в науковій роботі (2007 р.), відзнакою «За наукові досягнення» (2009 р.), відзнакою «Відмінник лісового господарства України» (2010 р.), Подякою Держагентства лісових ресурсів України (2018 р.).

Е-maіl: debrynuk_ju@ukr.net

nach oben