Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Третяк Платон Романович

Третяк Платон Романович

Віце-президент Лісівничої академії наук України України,
академік Лісівничої академії наук України, завідувач сектору практик
КВНЗ «Прикарпатський лісогосподарський коледж»,
доктор біологічних наук, професор

Народився 1 грудня 1947 року в м. Львові. У 1969 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів), здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Кандидат географічних наук з 1981 р. за спеціальністю 11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Дисертація на тему «Лавинні осередки в лісистих середньогірних ландшафтах та шляхи їх локалізації (на прикладі Українських Карпат)» була захищена в Ленінградському державному педагогічному інституті ім. А.І. Герцена.

Доктор біологічних наук з 1992 р. за спеціальністю 03.00.16 –Екологія. Дисертація на тему «Гетерогенність рослинності лісистих гірських ландшафтів (екологічна зумовленість, дослідження, моніторинг)» була захищена в Московській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва. Вчене звання професора присвоєно в 2005 р. по кафедрі лісівництва Українського державного лісотехнічного університету (тепер – Національний лісотехнічний університет України).

Трудову діяльність розпочав помічником лісничого у Шацькому навчально-досвідному лісгоспзазі (1970 р.). Пізніше працював старшим лаборантом кафедри таксації Львівського лісотехнічного інституту (1970-1972 рр.); лаборантом, інженером-екологом відділу охорони природних екосистем у Державному природознавчому музеї АН УРСР (1972-1974 рр.); інженером-екологом, старшим інженером, молодшим науковим співробітником відділу охорони природних екосистем Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного (1974-1985 рр.); завідувачем відділу дендрології ботанічного саду, провідним науковим співробітником, професором кафедри охорони природи та раціонально природокористування Львівського університету ім. І. Франка (1985-1998 рр.), заступником директора ботанічного саду, професором кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету (1998-2002 рр.), завідувачем відділу регіонального біоценотичного моніторингу (2003-2010 рр.), тепер – інформаційних систем моніторингу біорізноманіття Державного природознавчого музею НАН України.

Забезпечував навчальний процес кафедри лісівництва НЛТУ України з дисципліни «Історія лісівництва» та «Історія лісової науки і техніки», а також навчальний процес в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка» з дисципліни «Інформаційні технології комп’ютерного екологічного моніторингу».

Основні напрямки наукових досліджень – ландшафтна екологія, структурні та палеоекологічні особливості рослинного покриву, біорізноманіття, інформаційні технології екологічного моніторингу.

Професор Третяк П.Р. є упорядником, редактором і співавтором монографії «Історія Осмолодської пущі», двох випусків збірника «Вісник УкрДЛТУ», п’ятьох випусків збірника наукових праць ЛАН України, чотирьох випусків «Екологічного збірника Праць Наукового товариства ім. Шевченка». Співавтор шести монографій. Автор більше 150 наукових робіт та Інтернет-ресурсів. Серед них:

Третяк П.Р. Снігові лавини у лісових ландшафтах Горган (Українські Карпати) // Наук. праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 147-155.

Platon Tretiak, Jurij Czernewyj. Przyrost drzewostanąw starszego wieku: aspekt ekologiczny // Rosczniki Bieszczadski. T. 21. 2013. – S. 184-200.

Platon Tretiak, Jurij Czernewyj. Aktualny stan i naturalne procesy rozwoju lasów mieszanych w Gorganach (Karpaty Wschodnie, Ukraina) // Rosczniki Bieszczadski. T. 26. 2018. – S. – 87–103.

Третяк П.Р., Костенко А.В., Кульчицький І.М., Савицька А.Г. База даних «Довідник назв рослин України. Directory names of plants of Ukraine» : а. с. № 58251 та від 26.01.2015 № 63470 від 11.01.2016. [Електронний ресурс]. URL: http://ekontsh.civicua.org/system.php.

Третяк П.Р., Костенко А.В., Пацура І.М. та ін. База даних та інформаційно-пошукова система «Колишні ліси карпатської частини басейну р. Дністер станом на 01-01-2001 р. Former Forests of the Carpathian part of the Dniester river basin as of 01-01-2001» [Електронний ресурс]. URL: http://econtsh.astra.in.ua/lis.php.

Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка. Член спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 03.00.06 – Екологія Інституту екології Карпат НАН України та Львівського національного аграрного університету. Виступає на міжнародних конференціях, публікується у закордонних наукових виданнях. Член Редакційної Ради періодичного наукового видання „Roczniki Bieszczadzkie” (Польща).

Еconsole.log()-maіl: platon.tretyak@gmail.com

nach oben