Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Заїка Володимир Костянтинович

Заїка Володимир Костянтинович

Член Президії Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
професор кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України,
доктор біологічних наук

Народився 1 лютого 1961 року в селі Гнилиця Краснопільського району Сумської області. В 1987 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Заїка В.К. впродовж 1987- 1994 рр. працював на посадах молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника науково-дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту (з 1993 р. – Український державний лісотехнічний університет) та навчався в аспірантурі (1989-1992 рр.). В 1994 р. був переведений на посаду асистента кафедри лісівництва Українського державного лісотехнічного університету, а в 1998 р. – на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 2000 по 2003 рр. навчався в докторантурі при Українському державному лісотехнічному університеті. Після закінчення аспірантури був обраний на посаду доцента, а в 2007 р. – на посаду професора кафедри лісівництва НЛТУ України. Атестат професора отримав у 2012 році.

Наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук отримав у 1995 р. зі спеціальності 06.03.01 – Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Дисертація на тему «Селекційно-екологічні особливості формування півсібсових потомств сосни звичайної в умовах Львівського Розточчя» була захищена в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Вчене звання доцента кафедри лісівництва було присвоєно в 2005 р. Наукову ступінь доктора біологічних наук присвоєно в 2007 р. зі спеціальності 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Дисертацію на тему «Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС» було захищено в 2007 р. у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів).

Професор Заїка В.К. викладає навчальні дисципліни «Фізіологія рослин» і «Радіобіологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство» і «Екологія та охорона навколишнього середовища», а також «Ріст рослин» для аспірантів зі спеціальності «Лісове господарство».

Основними напрямками наукової діяльності професора Заїки В.К. є дослідження впливу іонізуючого випромінювання та інших чинників довкілля на життєдіяльність деревних порід і лісових фітоценозів. В процесі наукової роботи було отримано низку нових даних та виявлено деякі закономірності щодо впливу іонізуючого опромінення на сосну звичайну, обґрунтовано методичні підходи до відбору радіорезистентних форм деревних порід на основі різної реакції морфофізіологічних показників дерев на радіаційну дію.

За період науково-педагогічної діяльності професором Заїкою В.К. опубліковано понад 70 наукових праць. Основні серед них:

Заика В.К., Криницкий Г.Т. Морфофизиологические особенности функционирования сосны обыкновенной на радиационно-загрязненных территориях // Сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси “Проблемы радиоэкологии леса. Лес. Человек. Чернобыль”.– Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2004. – Вып. 61. – С. 213-216.

Заїка В.К. Вплив хронічного радіаційного опромінення на формування асиміляційного апарату культур сосни звичайної в районі аварії Чорнобильської АЕС // Наук. вісник Національного аграрного ун-ту. – 2004. – Вип. 71. – С. 46-53.

Заїка В.К., Криницький Г.Т. Біосинтез терпенових вуглеводнів деревами сосни звичайної в умовах радіаційного впливу // Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 9-13.

Заїка В.К. Формування соснових насаджень на радіаційно забруднених територіях та лісовідновні процеси у них // Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 13-18.

Заїка В., Карпин Н. Морфофізіологічні особливості життєдіяльності видів роду Tilia L. в умовах міського середовища // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. – Том 11. – № 3-4. С. 46-47.

За високі досягнення в науковій роботі професора Заїка В.К. нагороджено Грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2007 р.).

Е-maіl: vkzaika@ukr.net

nach oben