Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Криницький Григорій Томкович

Криницький Григорій Томкович

Президент Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
завідувач кафедри лісівництва
Національного лісотехнічного університету України,
доктор біологічних наук, професор

Криницький Григорій Томкович народився 24 березня 1944 року в с. Ріпки Горлицького району Краківського воєводства (Польща). У 1969 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів) та здобув кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Доктор біологічних наук за спеціальностями 06.03.01 – Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст і 03.00.12 – Фізіологія рослин. Докторська дисертація на тему: «Морфофізіологічні основи селекції деревних рослин» була захищена у 1993 р. в Українській сільськогосподарській академії (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). Вчене звання професора присвоєне у 1994 році.

Після закінчення Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ) з 1969 по 1972 рр. працював інженером і науковим співробітником. У 1972-1975 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі лісівництва ЛЛТІ. У 1976 р. захистив кандидатську дисертацію. З цього ж року працює в ЛЛТІ: спочатку науковим співробітником, з 1978 р. – старшим викладачем, з 1980 р. – доцентом, а з 1983 р. – завідувачем кафедри дендрології і деревинознавства. У 1991 р. обирається деканом лісогосподарського факультету ЛЛТІ, а з 1994 р. і до цього часу працює проректором з наукової роботи в Українському державному лісотехнічному університеті (тепер – НЛТУ України, м. Львів). Професор Криницький Г.Т. здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Лісове господарство», «Мисливське господарство» та «Садово-паркове господарство».

Визначний фахівець у галузі лісівництва, фізіології деревних рослин, лісової селекції як в Україні, так і за її межами. Наукові праці вченого присвячені дослідженню морфофізіологічних основ селекції деревних рослин, електрофізіологічних процесів у деревних рослин, розкриттю закономірностей сукцесійного розвитку молодняків на зрубах, виявленню пострадіаційних закономірностей росту і розвитку деревних рослин у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Ним розроблені теоретичні і методичні основи нового морфофізіологічного напряму в лісовій селекції, біоелектричний метод дослідження життєвості дерев, опрацьована морфофізіологічна концепція триступеневого селекційного відбору дерев, розроблена шкала виявлення високопродуктивних дерев за фізіолого-біохімічними показниками. Ним вперше в умовах Львівського Розточчя проведені комплексні морфофізіологічні дослідження росту і збереженості географічних культур сосни звичайної. У соснових, дубових, букових, смереково-ялицево-букових лісостанах Львівської і Тернопільської областей під керівництвом ученого закладено вісім науково-виробничих стаціонарів для розробки рекомендацій з поступового переведення лісового господарства на вибіркову, наближену до природи систему господарювання.

Професор Криницький Г.Т. є автором понад 300 наукових, науково-популярних, навчально-методичних праць. Серед них:

Стратегія і тактика природоохоронної діяльності лісового заповідника: моногр. [В.Д. Бондаренко, Г.Т. Криницький, В.О. Крамарець та ін.]. – Львів: Сполом, 2006. – 408 с.

Криницький Г.Т., Попадинець І.М., Бондаренко В.Д., Крамарець В.О. Букові ліси Західного Поділля: моногр. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 168 с.

Дебринюк Ю.М., Криницький Г.Т., Целень Я.П. Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України: моногр. – Львів: Камула, 2016. – 160 с.

Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини: моногр. /Г.Т. Криницький, М.В. Чернявський та ін. – Ужгород: П.П. «Коло», 2014. – 278 с.

Професор Криницький Г.Т. керує аспірантурою та докторантурою з 1984 року. Під його керівництвом підготовлено і захищено 15 кандидатських та сім докторських дисертацій.

Професор Криницький Г.Т. є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій в НЛТУ України за спеціальностями 06.03.01 – Лісові культури та фітомеліорація (сільськогосподарські науки), 06.03.02 – Лісовпорядкування та лісова таксація (сільськогосподарські науки) та 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво (сільськогосподарські та біологічні науки), яку очолює 25 років. Член спеціалізованої вченої ради в НУБіП України (м. Київ).

За багаторічну плідну працю професор Криницький Г.Т. нагороджений багатьма відзнаками, серед них «Почесна грамота Верховної Ради України», «Почесний лісівник України», нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Відмінник лісового господарства України». У 2005 р. вченому присвоєно Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Е-maіl: krynytsk@ukr.net

nach oben