Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Василишин Роман Дмитрович

Василишин Роман Дмитрович

Керівник Центрального відділення Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 10 серпня 1981 р. у с. Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. Після закінчення восьмирічки з 1996 по 2000 рр. навчався у Сторожинецькому лісовому технікумі на Буковині, який закінчив з відзнакою. Після закінчення технікуму працював у 2000 р. за скеруванням на посаді помічника лісничого у Дорівському лісництві Делятинського держлісгоспу Івано-Франківського ОУЛМГ. У вересні 2000 року вступив на лісогосподарський факультет Національного аграрного університету (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), який закінчив з відзнакою в 2004 році. Спеціальність за дипломом про вищу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Магістр лісового господарства». У лютому 2005 р. вступив до очної аспірантури, яку достроково закінчив у жовтні 2007 року. Під час навчання в аспірантурі пройшов стажування в рамках Літньої програми для молодих вчених у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA) (м. Лаксендург, Австрія).

Подальша трудова діяльність Василишина Р.Д. пов’язана з НУБіП України. В період 2007-2010 рр. працював на посаді заступника директора ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України. Впродовж 2010-2013 рр. – докторант кафедри лісового менеджменту цього ж університету. Після закінчення докторантури протягом року працював на посаді доцента, а з грудя 2014 р. і до цього часу працює на посаді професора кафедри лісового менеджменту. У період з 2005 до 2010 рр. працював за сумісництвом на кафедрі лісового менеджменту на посаді асистента (2005-2007), старшого викладача (2007-2010), а з вересня 2010 р. – на посаді доцента. У червні 2014 р. захистив докторську дисертацію «Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат» за спеціальністю 06.03.02 – Лісовпорядкування і лісова таксація. З березня цього ж року Василишин Р.Д. працює в команді фахівців з лісової біоенергетики ЄЕК ООН від України. З лютого 2015 р. виконує обов’язки директора НДІ лісівництва та декоративного садівництва.

Професор Василишин Р.Д. є провідним науковцем еколого-енергетичного спрямування лісотаксаційних досліджень, пов’язаних з оцінкою біосферної ролі лісів та їх енергетичного потенціалу. Зокрема, це аспекти, які стосуються дослідження закономірностей динамічних процесів росту та продуктивності в лісових насадженнях Українських Карпат та розробки теоретичних і практичних основ лісової біоенергетики в Україні. У період 2008-2014 рр. Василишин Р.Д. був відповідальним виконавцем міжнародного проекту «Biomass energy Europe» (BEE), та учасником міжнародного проекту «GESAPU – Geoinformation technologies, spatio-temporal approaches, and full carbon account for improving accuracy of GHG inventories», який виконувався спільно з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу в межах сьомої рамкової програми Європейської комісії FP-7.

Професор Василишин Р.Д. є автором та співавтором понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 11 монографій, чотири нормативні довідники, сім брошур (п’ять з яких англійською мовою), 19 патентів на корисну модель й авторських свідоцтв та шість науково-методичних рекомендації. Серед них:

Лакида П.І., Василишин Р.Д., Василишин О.М. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: моногр. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. – 240 с.

Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор: моногр. / А.З. Швиденко, П.І. Лакида, Д.Г. Щепащенко, Р.Д. Василишин, Ю.М. Марчук. – Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко В.М., 2014. – 283 с.

Potentials of forest biomass for energetic use in Ukraine [Electronic resource] / P. Lakyda, R. Vasylyshyn, S. Zibtsev, I. Lakyda, H. Böttcher // Earth Bioresources and Life Quality. – International Scientific Electronic Journal. – 2013. – Vol. 3. – Web access: http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/article/view/105/64.

Василишин Р.Д. Ліси Українських Карпат: особливості росту, біологічна та енергетична продуктивність: моногр. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2016. – 418 с.

Василишин Р.Д. Еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат та його стале використання: моногр. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018. – 305 с.

Е-maіl: rvasylys@ukr.net

nach oben