Лісівнича академія наук України

You are here: Home > Керівний склад ЛАНУ > Лакида Петро Іванович

Лакида Петро Іванович

Перший віце-президент Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України, член-кореспондент НААН України,
директор навчально-наукового Інституту лісового і садово-паркового господарства
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народився 21 червня 1955 року в с. Вітоніж Рожищенського району Волинської області. У 1980 р. закінчив з відзнакою Українську сільськогосподарську академію (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) за спеціальністю «Лісове господарство», здобувши кваліфікацію «Інженер лісового господарства».

Доктор сільськогосподарських наук з 1997 р. за спеціальністю 06.03.02 – Лісовпорядкування та лісова таксація. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. по кафедрі менеджменту лісового господарства Національного аграрного університету (тепер – НУБіП України, м. Київ).

Трудову діяльність Лакида П.І. розпочав у 1975 р. помічником лісничого в Олександрівському лісництві Добрянського ДЛГ Чернігівської області. В Українській сільськогосподарській академії працював протягом 1980-1988 рр., спочатку молодшим науковим співробітником, а потім – старшим науковим співробітником кафедри лісової таксації. З 1988 р. продовжив наукову діяльність у Національному аграрному університеті на посаді асистента, доцента, професора кафедри лісової таксації. З 1998 р. – завідувач відділу регіональних вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету, проректор. З 2002 р. і до цього часу Лакида П.І. є директором навчально-наукового Інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.

Підготовку фахівців здійснює за напрямом «Лісове і садово-паркове господарство». Викладає дисципліну «Лісова політика» для магістрів. Науково-педагогічний стаж становить понад 40 років.

Основні напрямки наукової діяльності професора Лакиди П.І. стосуються дослідження теорії, методології, методики і практики оцінки біологічної продуктивності лісів, компонентів фітомаси та депонованого у ній вуглецю. Вчений сформував свою наукову школу.

За роки наукової та педагогічної діяльності професор Лакида П.І. видав багато наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць на різних мовах. Серед них:

Lakida P. Forest Phytomass Estimation for Ukraine / WP - 96 – 96. – Laxenburg, IIASA, 1996. – 75 p.

Лакида П.І. Фітомаса лісів України: моногр. – Тернопіль: «Збруч», 2002. –256 с.

Лакида П.І., Лащенко А.Г., Лащенко М.М. Біологічна продуктивність дубових деревостанів Поділля. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 196 с.

Лакида П.І., Матушевич Л.М. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся: моногр. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.

Лакида П.І., Володимиренко В.М. Штучні ялинові деревостани Українських Карпат – прогноз росту та продуктивності: моногр. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 158 с.

Лакида П.І., Врублевська О.В., Антоненко І.Я., Бала О.П. Економіка природокористування: курс лекцій. – К.: Логос, 2006. – 119 с.

Лакида П.І. та ін. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України. – К. : Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2011. – 192 с.

Лакида П.І., Сахарук Г.А. Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку: статика та динаміка: моногр. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2013. – 151 с.

Загалом науковий доробок професора Лакиди П.І. становлять понад 450 публікацій у різних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Керівництво аспірантурою і докторантурою професор Лакида П.І. здійснює з 1998 р. Під його керівництвом захищено 29 кандидатських та шість докторських дисертацій.

Професор Лакида П.І. є дійсним членом Міжнародної академії інформатизації, головою спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Член-кореспондент Національної аграрної академії наук України.

За багаторічну наукову діяльність професор Лакида П.І. нагороджений відзнакою «Відмінник освіти України» (2002 р.), відзнакою Держкомлісгоспу України „Відмінник лісового господарства України” (2005 р.), відзнакою „Знак пошани” Міністерства аграрної політики України (2005 р.). У 2008 р. удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 2017 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Професор Лакида П.І. вільно володіє російською, англійською, німецькою та польською мовами.

Е-maіl: lakyda@nubip.edu.ua, petro.lakyda@ukr.net

nach oben