051 Економіка

економіка 2

Випускники володіють здатностями розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

БАКАЛАВР

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

МАГІСТР

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

БАКАЛАВР

Випускники є фахівцями із інтегрованим еколого-економічним способом мислення у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, аналізування та вирішення еколого-економічних проблем діяльності підприємств лісового сектору та інших галузей економіки, можуть працювати в державних і недержавних підприємствах, організаціях, установах, де зосереджуються на вирішенні проблем підвищення еколого-соціально-економічної ефективності їх діяльності. 

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння знаннями щодо системного аналізу економічних процесів і закономірностей функціонування та розвитку підприємства, розроблення і удосконалення інструментарію та стандартів економічної роботи, вивчення та впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень та інтегрування екологічних і соціальних обмежень у практику виробничо-господарської діяльності.

 

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

PhD

Програма орієнтована на глибоку наукову підготовку фахівців у сфері екологічно орієнтованої економіки та здатних до швидкої адаптації у сучасних умовах; формує управлінців з новим перспективним способом мислення, розвиває глибокі знання у сфері екологізації виробництва, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення в еколого-економічній діяльності підприємства. Програма використовується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо наукова програма (2022)
Освітньо наукова програма (2021)
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
 Силабуси навчальних дисциплін

 

Last modified on Понеділок, 29 травня 2023 10:10

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper