Кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін

 

gerb11

 Гриджук Оксана Євгенівна, завідувачка кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 Фльорко Лілія Ярославівна, заступник завідувачки кафедри, кандидат філософських наук, доцент

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, корпус №1

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (032) 258-42-12

 https://www.facebook.com/groups/sgd.nltu/

 

hryndzhuk

Завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук, професор
Гриджук Оксана Євгенівна

 

Місією кафедри підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, науково обґрунтовувати й приймати ефективні рішення та бути відповідальними за діяльність організації / особи, забезпечувати її стійкий тривалий розвиток у конкурентному середовищі відповідно до покликання, інтересів, здібностей на засадах утвердження національних і загальнолюдських цінностей, з урахуванням особливостей взаємозв’язку та взаємодії людини й довкілля.

Базовими принципами діяльності кафедри є патріотизм, духовність, гуманність, порядність, студентоцентризм, високий рівень професіоналізму, довіра, інноваційність, креативність, індивідуальний підхід, корпоративна культура, конкурентоспроможність.

ПЕРЕВАГИ

 • органічне поєднання освітнього процесу і наукової діяльності з практичною спрямованістю;
 • орієнтування на особистісну стратегію розвитку кожного студента;
 • розвиток творчого й критичного мислення;
 • можливість для здобувачів освіти отримати загальні та професійно орієнтовані компетентності;
 • можливість для здобувачів освіти сформувати м’які навички (soft skills), необхідні в майбутній професійній діяльності, орієнтовані на власний розвиток, кар’єрне зростання й самореалізацію;
 • доступність індивідуальної міжнародної мобільності за програмою співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу ЕРАЗМУС+.

ПРІОРИТЕТИ:

 • Забезпечення якісних, відповідно до національних, європейських і міжнародних фахових стандартів, освітніх послуг для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та 053 «Психологія».
 • Розширення освітніх можливостей кафедри на основі удосконалення чинних та розроблення нових освітніх та освітньо-наукових програм відповідно до потреб ринку праці.
 • Підвищення рівня кваліфікації викладачів, розвиток наукової школи кафедри, поглиблення науково-методичного та прикладного рівня наукових досліджень з метою забезпечення конкурентних переваг на ринку науково-освітніх послуг та ефективної співпраці зі стейкхолдерами.
 • Виховання висококваліфікованих фахівців, здатних до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Кафедра готує здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна й архівна справа» та 053 «Психологія».

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ

 1. Гриджук Оксана Євгенівна, д.пед.н., професор
 2. Гулак Любов Степанівна, к.юр.н., доцент
 3. Гураль Віктор Мирославович, старший викладач
 4. Денис Ірина Зеновіївна, к.і.н., доцент
 5. Дуда Наталія Михайлівна., к.і.н., доцент
 6. Ільїн Андрій Янушевич, асистент
 7. Ничта Наталя Любомирівна, к.н. з публ. упр., старший викладач
 8. Онищук Оксана Василівна, к.ф.н., доцент
 9. Сенюра Оксана Володимирівна, к.соц.н., доцент
 10. Фльорко Лілія Ярославівна, к.ф.н., доцент
 11. Шикула Олександра Петрівна, к.ф.н., доцент

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є проблематика, пов’язана з кафедральною науковою темою “Соціокультурні і психологічні виміри формування ідентичності в інформаційному просторі”.

Кафедра активно долучається  до підготовки кадрів вищої кваліфікації усіх спеціальностей (докторів філософії).

Активна участь професорсько-викладацького складу кафедри у міжнародних науково-практичних заходах, презентація результатів наукових досліджень в іноземних наукових виданнях, підвищення кваліфікації в університетах Європейського Союзу.

У грудні 2023 р. кафедру філософії, соціології та культурології було перейменовано на кафедру психології та соціально-гуманітарних дисциплін, яку з квітня 2023 року очолює докт. пед. н., проф. Оксана Євгенівна Гриджук.

У 2020 р. шляхом об’єднання кафедри  соціології та культурології, кафедри філософії та психології й кафедри фізичного виховання було сформовано кафедру філософії, соціології та культурології. На основі цього на новоутвореній кафедрі сформувались три секції – культурологічна, філософська  й фізичного виховання, кожна з яких має свою історію.

Культурологічна секція об’єднала викладачів колишньої кафедри соціології та культурології, створеної в 1989 р. для посилення соціально-гуманітарного складника навчання студентів університету. У 1989 – 2017 рр. кафедру соціології та культурології очолювала доцент, к. екон. н. І. П. Магазинщикова. На час заснування це була кафедра основ культури, соціології та права. Упродовж 2017 – 2023 рр. кафедрою керувала доцент, к. соц. н. О. М. Лободинська. На кафедрі в різні роки працювали акад. НАН України, проф. С. П. Павлюк, відомий учений-мистецтвознавець М. І. Моздир, докт. юрид. наук, професор, заслужений юрист України, чл.-кор. Академії правових наук України В. В. Костицький, доценти І. П. Голубенко, Т. О. Гонтар, М. С. Кравець, В. О. Семків, ст. викладач Р. В. Вінтонів, асистенти Т. Я. Довгий, З. Ф. Кінаш, З. Б. Рибчинська, О. О. Тарасенко, А. С. Бурмака та інші.

Філософська секція об’єднує викладачів, які працювали на кафедрі філософії та психології. Як самостійний освітньо-науковий підрозділ кафедра філософії існує з 1981 р. До того часу викладання філософських дисциплін здійснювалося у складі кафедр ширшого суспільно-гуманітарного профілю, якими керували доценти (пізніше – професори) В. М. Чуприна, В. М. Свінціцький, М. М. Верников, доценти В. Д. Мазур, Б. А. Стеблич. З 1981 р. кафедру очолювали канд. філос. наук Г. А. Перфілов, проф. О. М. Сичивиця, доценти В. Ф. Потапчук і М. А. Скринник. З 1993 до 2019р.р. кафедрою керував докт. філос. наук, проф. Е. П. Семенюк, академік Української академії інформатики, член Нью-Йоркської академії наук і Міжнародної академії ноосфери (сталого розвитку). На кафедрі філософії та психології плідно працювали кандидати філософських наук, доценти Л. В. Рижак, В. М. Баланчук, І. М. Возняк, асистенти І. В. Сульженко та О. О. Гостинецька.

Секція фізичного виховання, сформована на основі кафедри фізичного виховання, яку було створено 1947 року. У різний час її очолювали Т. О. Ярошевська, доценти В. В. Пижов, О. Д. Махонін, В. В. Скачко, М. П. Сигловий, М. І Славік. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали відомі спеціалісти з фізичного виховання та спорту, зокрема: д. пед. наук, проф. В. М. Корягін, заслужений тренер України П. І. Трофимишин, майстер спорту міжнародного класу Ю. П. Тхоровський, фіналіст Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені з бігу на 10 тис. метрів П. А. Андреєв.

На кафедрі створено й активно працюють такі гуртки:

 • Науковий філософський гурток «Insight»,
 • Клуб практичної психології
 • Творче об’єднання «Світовид»,
 • Кабінет-музей народної культури,
 • групи спортивного вдосконалення з шахів, волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, настільного тенісу. пауерліфтингу.

 

Last modified on Середа, 29 травня 2024 19:54

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper