Кафедра іноземних мов

gerb11

 Завідувач кафедри, к.п.н, доцент Ванівська Олександра Миронівна

 
 м. Львів, вул. Ген. Чупринки 105, 7-й поверх
   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (032) 252-42-42, (032) 258-42-52

 Кафедра іноземних мов

vanivska

Завідувач кафедри,
к.п.н, доцент
Ванівська Олександра Миронівна

Кафедра іноземних мов існує з 1945 р. За більш ніж півстоліття свого існування кафедра зазнала різних реорганізацій та кількісних і якісних трансформацій. На різних етапах вона дала початок низці підрозділів, серед яких кафедра іноземних мов, кафедра української та іноземних мов, згодом знову кафедра іноземних мов. За роки свого існування керівництву кафедри вдалося зібрати досвідчених теоретиків та практиків. На сьогодні кадровий склад кафедри нараховує 11 осіб професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу, з яких 4 - кандидати наук, доценти, 5 - старших викладачiв, 1 - асистент, 1 - старший лаборант. В даний час 1 викладач працює над науковою кандидатською дисертацією.

У різні роки її очолювали: Г.П. Кедровська, Г.О. Бурихіна, М.Й. Рігер, С.О. Гурський, М.В. Якубяк, О.І. Мірошніченко, Ю.О. Тамбовцев, Я.М. Довгополий, О.Л. Малиновська. З 2014 р. кафедру очолює Олександра Миронівна Ванівська.

З моменту створення на кафедрі викладалися англійська, німецька, французька та іспанська мови, проте зараз здійснюється викладання трьох іноземних мов: англійської, німецької та французької. Кафедрою проводяться вступні випробування до аспірантури та магістратури. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді, з якими виступають на наукових конференціях НЛТУ України та міжвузівських конференціях.

При кафедрі проводяться курси англійської мови, основним завданням яких є вивчення та вдосконалення англійської мови слухачами для спеціальних цілей та індивідуальних потреб. Також викладачі кафедри проводять факультатив англійської мови для студентів НЛТУ України.

Ванівська Олександра Миронівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри

 • Преснер Руслана Борисівна - заступник завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

 • Малиновська Олена Леонідівна - кандидат філологічних наук, доцент

 • Подоляк Зоряна Романівна - кандидат педагогічних наук, доцент

 • Чаплик Ольга Андріївна - старший викладач

 • Мосій Ірина Михайлівна - старший викладач

 • Лентяков Володимир Валентинович - старший викладач

 • Камінська Марія Степанівна - старший викладач

 • Штангрет Ганна Зіновіївна - асистент

 • Леськів Оксана Іванівна - старший лаборант

Кафедра іноземних мов є загальноуніверситетською кафедрою та здійснює викладання наступних навчальних дисциплін:

 • «Іноземна мова»,
 • «Поглиблене вивчення іноземної мови»,
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,
 • «Іноземна мова фахового спрямування»,
 • «Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням»,
 • «Ділова іноземна мова»,
 • «Іноземна мова для академічних цілей».

Основна мета навчальної роботи викладачів кафедри – висококваліфіковане навчання студентів іноземних мов на основі інноваційних методів навчання. На практичних заняттях викладачі застосовують якісно нові підходи до мовної підготовки майбутніх фахівців, приділяють основну увагу фахово-орієнтованому навчанню, використовують традиційно класичні та сучасні методи навчання, серед яких основними є: описово-аналітичний, зіставний, прагматичної інтерпретації тексту, комунікативний, інтерактивний, навчальної дискусії, метод проектів, метод мультимедіа та Інтернет-технологій. Серед усіх методів перевага надається комунікативному, основна мета якого – забезпечити практичне використання іноземної мови як у загальновживаній сфері, так і у сфері професійного спілкування. Застосування мультимедійних технологій та інтерактивної стратегії сприяють забезпеченню досягнення студентами рівня В2.

Навчання проводиться як за програмними вітчизняними базовими підручниками та посібниками, так і за сучасними навчальними посібниками зарубіжних видань, які, своєю чергою, також зорієнтовані на комунікативний метод вивчення іноземної мови та формування у студентів комунікативної компетенції. У навчальному процесі широко використовуються навчально-методичні матеріали, розроблені викладачами кафедри для всіх інститутів та спеціальностей НЛТУ України, які зорієнтовані на розвиток та формування іншомовної фахово-орієнтованої комунікативної компетенції.

Науково-дослідна робота кафедри – це складова частина фундаментальних досліджень викладацького складу кафедри, яка проводиться за такими напрямами:

 • комунікативна лінгвістика ((доц. О.Л. Малиновська, доц. Р.Б. Преснер, доц. З.Р. Подоляк, ст. викл. С.Р. Масон, асист. Г.З. Штангрет);
 • фахова термінологія (ст. викл. О.А. Чаплик, ст. викл. І.М. Мосій);
 • комп’ютерні та Інтернет-технології (доц. О.М. Ванівська, доц. О.Л. Малиновська, ст. викл. С.Р. Масон);
 • перекладознавство (асист. В. В. Лентяков);
 • методика викладання іноземних мов (доц. О.М. Ванівська, доц. О.Л. Малиновська, доц. Р.Б. Преснер, доц. З.Р. Подоляк, ст. викл. О.А. Чаплик, ст. викл. С.Р. Масон, ст. викл. І.М. Мосій, ст. викл. В.В. Лентяков, асист. Г.З. Штангрет).

Перелічені напрями наукової роботи є складовими частинами загальної наукової теми кафедри: «Фахово-орієнтований підхід у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів. Використання комп’ютерних та Інтернет-технологій в процесі вивчення іноземних мов».

З метою встановлення контролю за виконанням загальної наукової теми кафедри, в т. ч. в режимі on-line, відбуваються науково-методичні семінари, під час яких викладачі мають можливість представити окремі результати своїх наукових досліджень у межах загальної наукової теми кафедри. Метою науково-методичних семінарів є обговорення лінгвометодичних та психологічних проблем, пов’язаних із викладанням іноземних мов у немовному ЗВО, і шляхів підвищення ефективності їх вивчення. Результати наукових досліджень використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземних мов. Практика проведення науково-методичних семінарів дозволяє періодично узагальнювати та систематизовувати науковий доробок викладачів кафедри, а також забезпечити наукову допомогу для підвищення професійного рівня викладачів, сприяти обміну науковим досвідом. Іноземними мовами проводяться щорічні студентські науково-технічні конференції та міжнародні семінари за участю представників студентської молоді таких країн, як: Греція, Угорщина, Іспанія, Сінгапур, Китай, Іран та студентів НЛТУ України. Викладачі кафедри беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, співпрацюють із методично-інформаційним центром «Британська рада».

Last modified on Четвер, 04 квітня 2024 14:38

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper