Кафедра права та суспільних дисциплін

gerb11

 Завідувач кафедри, к. і. н., доцент Шептицька Любов Богданівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

 iupp(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-22, (032) 258-42-25

 https://iupp.nltu.edu.ua/

Sheptytska liybov bohdanivna

Завідувач кафедри,
кандидат історичних наук, доцент
Шептицька Любов Богданівна

Історія кафедри починається з середини ХХ ст., коли була створена загальна суспільна кафедра у НЛТУ України, яка пройшла шлях великих трансформацій.

У листопаді 1990 р. на базі кафедри політичної історії XX ст. створено кафедру історії України.

У 2005 р. кафедру перейменовано на кафедру історії України, політології та права. Вона забезпечує викладання гуманітарних дисциплін у всіх навчально-наукових інститутах університету і формує високий рівень знань, історичного й політологічного мислення та правової підготовки студентів. У структурі кафедри діють три секції – історична, політологічна та правнича.

Разом із забезпеченням навчально-виховного процесу викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Лише за останні 15 років викладачі кафедри опублікували 11 монографій і навчальних посібників, низку наукових статей.

Викладацький колектив кафедри активно долучився до програми екологізації навчально-виховного процесу. Опубліковано колективний навчальний посібник «Екологізація гуманітарної освіти» за ред. акад. НАН України Ю.Ю. Туниці.

Розбудова Української держави, відродження української нації потребують активного втілення у життя Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні загально-університетських заходів: урочистих академій, флеш-мобів, квестів, круглих столів присвячених знаменним подіям та  видатним діячам України.

На кафедрі в різні роки працювали викладачі-фахівці: професори В.О. Кондратюк, О.І. Юристовський, доценти С.І. Васюта, В.О. Гавриленко, І.П. Голубенко, М.І. Гайковський, О.Ю. Зайцев, В.Н.Кравченко, В.Ю. Чоповський, І.Я. Соляр, Н.В. Гапонюк, О.В. Омельченко, Г.С. Гулик, старші викладачі Р. Б. Бедрій, І. М. Вітковська, Т.Я. Довгий, В.В. Ременяк, І.І. Огородник, І.Я. Шемечко, Р.Ф. Мартинишин та інші.

На кафедрі діє правничий лекторій «Молодь і закон» та безкоштовна юридична консультація для студентів.

Професорсько-викладацький колектив кафедри, розуміючи пріоритети сьогодення, спрямовує свої зусилля на підготовку професіоналів для сталого розвитку та виховання справжніх патріотів України.

Завідувачем кафедри є кандидат історичних наук, доцент Шептицька Любов Богданівна.

Доценти кафедри:

Старші викладачі кафедри:

 • Маліновська Мирослава Володимирівна

 

 1. Історія України.
 2. Історія та культура України
 3. Політологія.
 4. Господарське законодавство.
 5. Природоохоронне законодавство та екологічне право.
 6. Міжнародне приватне та договірне право.
 7. Правознавство.
 8. Правове регулювання ведення бізнесу.
 9. Фінансове право.
 10. Україна в євроінтеграційних процесах
 11. Основи демократії
 12. Адміністративне та господарське право
 13. Трудове право

Навчальні посібники:

 1. Господарське законодавство. Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
 2. Захарчин Н.Г., Юристовський  О.І., Шептицька Л.Б. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 202 с.
 3. Сучасні технології навчання з гуманітарно-соціальних дисциплін. Посібник / За ред. В.О. Кондратюка. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 88 с.
 4. Кондратюк В.О., Іваник М.М. Україна на зламі тисячоліть. Доба незалежності. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 158 с.
 5. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / За ред. академіка НАН України, професора Ю.Ю. Туниці. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 308 с.

Конспекти лекцій:

 1. Іваник М.М., Саламаха І.П. Україна в євроінтеграційних процесах. Львів: НЛТУ України, 2009. – 152 с.
 2. Ременяк О.В., Огородник І.І., Мартинишин Р.Ф. Адміністративне право. Львів: НЛТУ України, 2011. – 197 с.
 3. Ган Т.В., Мартинишин Р.Ф., Ременяк О.В. Екологічне право та природоохоронне законодавство. Львів, НЛТУ України, 2013. – 243 с.
 4. Шептицька Л.Б. Міжнародне приватне та договірне право. Львів: НЛТУ України, 2017. – 158 с.
 5. Захарчин Н.Г. Основи демократії. Львів, НЛТУ України, 2017. – 92 с.
 6. Ременяк О.В. Правове регулювання ведення бізнесу. Львів, НЛТУ України, 2018. – 98 с.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Захарчин Н.Г., Шептицька. Л.Б. Іваник М.М., Саламаха І.П. Політологія: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями.. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 68 с.
 2. Трудове право: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів стаціонарної форми навчання  / Л.Б.Шептицька, О.В.Ременяк, Р.Ф.Мартинишин – Львів:РРВ НЛТУ України,  2015. – 49  с.
 3. Історія України: методичні рекомендації та плани семінарських занять/ Захарчин Н.Г., Шептицька. Л.Б. Іваник М.М., Саламаха І.П.– 5-те вид., уточн. і доп. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 88 с.
 4. Історія України: Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. –Л.: НЛТУ України, 2017. – 56 с.
 5. Політологія. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 74 с.
 6. Україна в Європі та світі. Плани семінарських занять з методичними порадами / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 46 с.
 7. Історія України. Завдання студентам для самостійної роботи / Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Шептицька Л.Б. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 24 с.
 8. Трудове право . Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання / Шептицька Л.Б.,Ременяк О.В, Мартинишин Р.Ф. – Львів, НЛТУ, 2017.– 37 с
 9. Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для самостійної роботи  для студентів стаціонарної форми навчання / Гулик А.Г., Мартинишин Р.Ф., Ременяк О.В., Шептицька. Л.Б. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 83 с.
 10. Правознавство: Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Ременяк О.В.,Захарчин Н.Г.. –Л.: НЛТУ України, 2019. – 36 с.

Основний напрям наукової діяльності кафедри: „Проблеми децентралізації влади та розвиток місцевого самоврядування в Україні: традиції та сучасність”

(наукові керівники канд. іст. наук, доцент Шептицька. Б., канд. іст. наук, доцент Іваник М.М.)

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

 • канд. іст. наук, доцент Шептицька Л.Б.  – Історико-правові аспекти діяльності політичних, громадських об’єднань та державотворчих структур 20-30-х рр. ХХ ст.
 • канд. іст. наук, доцент Захарчин Н.Г. - Адміністративне та звичаєво-правове регулювання життєдіяльності сільської громади в Другій Речі Посполитій
 • канд. іст. наук, доцент кафедри Саламаха І.П. – Охорона історичних пам'яток в Східній Галичині ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст.;
 • ст. викладач Ременяк О.В. - Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці.

Last modified on Четвер, 04 квітня 2024 08:38

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper