Кафедра публічного управління та адміністрування

kafedra PU

в.о. завідувача кафедри д.н.держ. упр., проф. Калашник Н.С.

 

79057, м.Львів, вул.Генерала Чупринки 105, 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 258-42-20

 https://www.facebook.com/100285436234758

фото Калашник Н.С.

в.о. завідувача кафедри,
д.н.держ. упр., проф.
Калашник Н. С.

Місією діяльності кафедри є підготовка фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, які здатні адекватно реагувати на управлінські виклики сучасності –в ситуаціях високого рівня ризиків, швидких змін, в умовах війни та повоєнної відбудови; здійснювати стратегічне планування, аналіз публічної політики, розробляти заходи її реалізації, мають навички управління проектами, спроможні на своєму рівні розбудовувати сервісну, цифрову державу тощо.

Здобувачі освіти мають унікальні можливості:

  • отримати сучасну практикоорієнтовану освіту
  • одночасно отримувати освіту в Україні та Польщі (для магістерського рівня)
  • реалізувати себе через інтернаціональну наукову діяльність та соціальні (громадянські) активності
  • отримати управлінські компетентності, які будуть однаково запитані в державному секторі, громадській діяльності та бізнесі, для самореалізації та кар’єрного зростання
  • здобути знання та навички з самоменеджменту, освіти впродовж життя, само презентації, корисні для успіху в професійній діяльності обраного напряму
  • навчитися стратегічному та інноваційному мисленню, вирішенню стратегічних завдань із урахуванням оцінки ризиків, комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі

Одним з базових принципів діяльності кафедри є поєднання наукових досягнень та практики врядування у підготовці фахівців для сфери публічного управління.

Пріоритетом кафедри є активна співпраця з потенційними роботодавцями задля підготовки фахівців конкурентоспроможніх на ринку праці.

Забезпечення найсучаснішого змісту освіти за програмами на основі потужної наукової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Кафедра готує здобувачів за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії) рівнях вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

  • освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
  • освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
  • освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» третього (наукового) освітнього рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Є можливість вступу до докторантури з публічного управління та адміністрування.

 

Фахівці кафедри здійснюють викладацьку діяльність, наукову експертизу, а також запрошуються в якості експертів до розробок стратегій, регіональний та державний програм, законів та інших нормативно-правових актів, консультування органів влади та інституцій громадянського суспільства, є висококваліфікованими експертами своєї галузі.

Науково-педагогічний склад кафедри:

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є концептуальні основи розбудови в Україні спроможної сервісної та цифрової держави, яка забезпечує захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та досвіду, з метою досягнення Цілей Сталого Розвитку.

Кафедра активно працює щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації з публічного управління та адміністрування (докторів філософії та докторів наук).

Активна участь у міжнародних науково-практичних заходах, презентація результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу в міжнародних та іноземних наукових виданнях.

Співпраця з Інститутом безпеки та управління Поморської академії в Слупську для програми напряму “Міжнародні відносини” («Магістр» - навчання ІІ ступеня), спеціальність: “Європеїстика” та  “Дослідження міжнародних конфліктів” щодо інтернаціоналізації освіти та отримання подвійних дипломів магістрів публічного управління та адміністрування.

Поморська академія в Слупську (Республіка Польща)

Вища школа публічного управління

Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи

Сколівська територіальна громада

Кафедра публічного управління та адміністрування Національного лісотехнічного університету України була 16 вересня 2022 року.

 

Last modified on Понеділок, 22 квітня 2024 09:10

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper