Кафедра інженерії програмного забезпечення

IMG 20240124 163014 254

завідувач кафедри, доцент, к.т.н.  Яцишин Світлана Іванівна

 

79057, м.Львів, вул.Генерала Чупринки 103, ауд. 51 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032)258-42-95

 https://iknit.nltu.edu.ua/department/pz

 https://www.facebook.com/it.nltu

IMG 20240124 162819 282

Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент
Яцишин С. І.

 

Місією кафедри інженерії програмного забезпечення НЛТУ України є забезпечення високоякісної освіти у галузі інформаційних технологій, застосування інноваційних технологій у навчальний процес та формування можливостей для досягнення цілей в наукових дослідженнях, створення технологічних інновацій, що відповідають вимогам сучасного ринку праці і вирішують проблеми галузі.

 1. Студенти отримують навички розробки програмного забезпечення та додатків на сучасних мовах програмування.
 2. Студенти створюють мобільні застосунки та веб-системи з використанням бази даних, забезпечують захист інформації, здійснюють адміністрування хмарної інфраструктури та локальних мереж.
 3. Студенти мають можливість брати участь у проектах та дослідженнях в галузі інформаційних технологій, що дозволяє їм отримати практичний досвід та розвинути свої навички.
 4. Студенти можуть взаємодіяти з провідними експертами з галузі інформаційних технологій, які працюють на кафедрі.
 5. Студенти мають можливість здобувати міжнародний досвід та підвищувати свою конкурентоспроможність шляхом участі в програмах академічної мобільності.

Стратегія кафедри Інженерії програмного забезпечення НЛТУ України:

 1. Забезпечення високоякісної освіти: Кафедра забезпечує студентів кращими можливостями для навчання та розвитку шляхом впровадження інноваційних підходів до навчання, забезпечення студентам можливостей для саморозвитку, створення студентських наукових гуртків.
 2. Розвиток інноваційних технологій: Кафедра працює над розвитком інноваційних технологій шляхом створення наукових груп з висококваліфікованими викладачами та студентами, організації різноманітних наукових проектів, співпраці з партнерами, взаємодії з іншими кафедрами та відділами університету, проведення конференцій та семінарів.
 3. Розвиток міжнародної співпраці: Кафедра працює над розвитком міжнародної співпраці з іншими університетами та організаціями з метою обміну досвідом та створення спільних наукових та освітніх проектів.
 4. Підвищення авторитету кафедри: Кафедра працює над досягненням визнання та авторитету в наукових та професійних колах, що реалізується шляхом публікацій в наукових журналах, участі в конференціях та семінарах, залучення до співпраці стейкхолдерів та встановлення партнерських зв'язків з провідними університетами та компаніями в індустрії розроблення програмного забезпечення.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Бакалавр:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп’ютерні науки

Магістр:

 • 122 - Комп'ютерні науки   

PhD (аспірантура):

 • 122 - Комп'ютерні науки

Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Завідувач кафедри Яцишин С.І. (к.т.н., доц.);
 2. проф. Грицюк Ю.І. (д.т.н., проф.);
 3. доц. Карашецький В.П. (к.т.н., доц.);
 4. доц. Левкович М.В. (к.т.н.);
 5. доц. Мокрицька О.В. (к.т.н., доц.);
 6. доц. Павлюк У.В. (к.е.н.);
 7. доц.Флуд Л.О. (к.т.н.)
 8. ст.викл. Нечепуренко А.В.;
 9. ст.викл. Капран І.Д.;
 10. ст.викл. Сало М.Ф.;
 11. ст.викл. Яркун В.І.;
 12. асист. Волинець Є.О.;
 13. асист. Головата С.Б.;
 14. асист. Опришко М.І.;
 15. асист. Самотій Т.С.;
 16. асист. Скоринович В.;

Наукова діяльність кафедри інженерії програмного забезпечення НЛТУ України орієнтована на розвиток інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій та лісопромислового комплексу. Кафедра займається проведенням досліджень за такими тематиками:

 • «Математичні моделі та методи прийняття оптимальних рішень в складних виробничих системах»;
 • «Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу нерівноважних фізичних процесів»;
 • «Математичне та програмне забезпечення системи нейромережевого керування тепловими процесами»;
 • «Моделі машинного навчання в задачах інтелектуального прогнозування»;
 • «Розпаралелювання обчислювальних процесів з використанням CUDA-технологій».

Розробки кафедри інженерії програмного забезпечення НЛТУ України мають великий практичний потенціал та впроваджуються в ІТ інфраструктуру університету. Крім того, викладачі та науковці кафедри публікують свої дослідження в наукових виданнях, беруть участь у міжнародних конференціях та виступають з доповідями на наукових семінарах, що дозволяє підвищувати науковий рівень кафедри та розширювати її міжнародну співпрацю.

Щороку в ННІ КНІТ проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології”, організаторами якої є викладачі кафедри. На конференції висвітлюється проблематика за такими напрямами:

 • Математичне моделювання складних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи.
 • Математичне і програмне забезпечення.
 • Веб-технології, хмарні технології та веб-дизайн.
 • Інформаційні технології проектування.
 • Інформаційні технологій в економіці.
 • Комп'ютерно-інтегровані технології.

Працівниками кафедри захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій. На даний момент ведеться робота над 4 кандидатськими дисертаціями та 9 PhD.

Викладачі кафедри є учасниками наступних міжнародних проектів:

Cпівробітництво з іноземними ВНЗ:

Вчені кафедри мають дієві контакти з закордонними науковими установами та підприємствами:

 • Інститутом фізики і механічної обробки деревини, Університетом м.Гамбург;
 • Зволенський технічний університет (Словаччина);
 • Лабораторією проблем фізики і механічної обробки деревини і деревних композитів LERMAB (м.Нансі, Франція);
 • Universitatea TRANSILVANIA din Brasov(Румунія);
 • Lunds universitet(Швеція);
 • Technische Universitat Dresden(Німеччина);
 • Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина).

Кафедра ІПЗ підтримує науково-практичні зв’язки з компаніями, оргінізаціями і галузевими установами з питань практичної півдготовки здобувачів вищої освіти та їх подальшого працевлаштування:

Cпівробітництво з вітчизняними ВНЗ:

Кафедра ІПЗ підтримує наукові зв’язки з академічними, вищими навчальними закладами з питань спільних наукових досліджень:

Кафедра Інженерії програмного забезпечення створена у 2023 році в процесі реорганізації кафедри інформаційних технологій та увійшла до новоствореного Навчально-наукового інституту Комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та веде підготовку студентів з двох інших спеціальностей ННІ КНІТ: 126 Інформаційні системи та технології та 122 Комп'ютерні науки.

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформаційних технологій, сучасних комп'ютерно-інформаційних систем, розробки мобільних (кросплатформених та нативних) додатків та веб-систем. Постійно впроваджується у навчальний процес низка нових дисциплін, що потребує від колективу кафедри періодичного підвищення кваліфікацій з передових технологій та методів підготовки фахівців ІТ-галузі, створення нової лекційної та лабораторно-практичної бази, співпраці з відомими українськими та міжнародними університетами та ІТ-компаніями.

Технічне забезпечення навчального та наукового процесу  періодично оновлюється та поповнюється сучасною комп’ютерною технікою. Для навчального процесу використовується спеціалізовані навчальні лабораторії. Всі ПК кафедри об’єднанні в локальну мережу та під'єднанні до Інтернету. Скористатися доступом до Wi-Fi можна безпосередньо у навчальних лабораторіях кафедри.

Викладачі кафедри стали ініціаторами організації Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології”, яка проводиться щорічно з 2018 року і дає змогу студентам, аспірантам та молодим вченим ділитись досвідом та інноваціями в галузі інформаційних технологій.

Однією з традицій кафедри є активна участь студентів у науковій роботі, у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях. Щороку на кафедрі проходять студентські науково-технічні конференції, конференції молодих вчених та науково-методичні семінари.

 

Last modified on Вівторок, 09 квітня 2024 12:15

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper