International

Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України

 

Міжнародні зв’язки є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету. Основні напрями співпраці університету із зарубіжними навчальними закладами:
виконання спільних наукових проектів; 
короткотермінові обміни експертами, викладачами, студентами;
читання лекцій провідними зарубіжними професорами та науковцями;
стажування науковців і студентів у передових закордонних університетах та наукових установах; 
організація міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів таучасть у них;
підготовка аспірантів, ознайомлення зарубіжних лісівників істудентів із веденням лісового господарства в Україні.

Університет є членом і бере участь у роботі таких міжнародних організацій:
ІЮФРО – Міжнародна спілка лісових дослідницьких організацій;
SILVA NETWORK – Академічна мережа європейських університетів;
CEF – Рада Європейських лісівників;
IFSА – Міжнародна асоціація студентів-лісівників;
WWF – Всесвітній фонд природи;
FSC – Лісова наглядова рада;
EFI – Європейський лісовий інститут;
COST – Європейська кооперація в галузі наукових і технічних досліджень;

Основні напрямки міжнародної співпраці:
1) наукові дослідження за програмою COST Actions;
2) виконання грантової угоди в рамках Програми ЄС "Горизонт 2020";
3) академічні обміни за напрямом КА1 програми ЄС Еразмус+;
4) участь в проектах, фінансованих Німецькою Службою Академічних Обмінів
DAAD;
5) участь в програмі Балтійського університету Baltic University Programme
(BUP);
6) співпраця зі стратегічними партнерами.

Наукові дослідження за програмою COST Actions:
CA15206 – Payments for Ecosystem Services (Forests for Water) (Плата за
послуги екосистем (Ліси для води)
FP1403 – Non-native tree species for european forests - experiences, risks and
opportunities (NNEXT) (Породи-інтродуценти для лісів Європи - досвід, ризики
і можливості)
FP1407 – Understanding wood modification through an integrated scientific and
environmental impact approach (ModWoodLife) (Вивчення модифікації деревини
інтегрованим науковим підходом для мінімізації екологічного впливу)
FP1401 (A global network of nurseries as early warning system against alien tree
pests (Global Warning) – Глобальна мережа розплідників як системи раннього
попередження проти чужорідних шкідників деревини

Проект в рамках Програми ЄС "Горизонт 2020":
«DIABOLO» – Розподілена, інтегрована і гармонізована інформація про лісові
ресурси для здійснення прогнозування в Біоекономіці. Координатор проекту є
Інститут природних ресурсів Фінляндії (Natural Resources Institute Finland), у
проект залучені установи та університети з 26 європейських країн.

Метою проекту DIABOLO є підвищення рівня знань про лісові ресурси та їх здатність стабільно поставляти послуги лісових екосистем відповідно до вимог широкого кола зацікавлених сторін. Ці знання створять нові можливості для інноваційної, стабільної та інклюзивної біоекономіки в Європі. Інформацію про проект представлено у аналітичній записці «Участь України в програмі Горизонт2020 протягом 2014- 2015 років». 

Участь в проектах, фінансованих Німецькою Службою Академічних Обмінів DAAD:
Проведення досліджень у рамках проекту "Охорона екосистемних послуг на засадах сталого розвитку шляхом міжнародної співпраці як засіб запобігання конфліктам та регіональної стабілізації у Східній Європі"

Можливості для викладачів та студентів для стажування за кордоном:
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) є однією з найбільших фінансових організацій в світі для міжнародного обміну студентами та дослідниками.
З моменту свого заснування в 1925 р. близько 2 млн осіб отримали фінансування DAAD. Членами організації є німецькі заклади вищої освіти та студентські органи. Її діяльність включає не тільки надання грантів і стипендій, але і підтримує інтернаціоналізацію німецьких університетів, сприяє вивченню німецької мови та культури за кордоном, надає допомогу країнам, що розвиваються, щодо створення ефективних закладів освіти та надає консультації керівникам з питань політики в галузі культури, освіти та розвитку.

Більше про DAAD https://www.daad.de/deutschland/en/
Пошук стипендій для українських студентів https://www.daad-ukraine.org/uk/
Процедура подання заявок
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/vazhliva-informatsiya-shhodo-
podannya-zayav/

Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта

  • для аспірантів, дослідників, які ще не мають наукового ступеня та викладачів

Подання заявок на Fulbright Research and Development Program
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper